Sophiahemmet
På plats

Sophiahemmet ger bra introduktion till nyexaminerade

Forskning, Sjukvård, Apr 30, 2019

Sophiahemmet sjukhus erbjuder en skräddarsydd inskolning för alla som är nyexaminerade sjuksköterskor. Forskning från Sophiahemmet Högskola visar att det är precis vad nyblivna sjuksköterskor önskar.

På vårdenheten på Sophiahemmet sjukhus utförs alla typer av kirurgi vilket betyder att diagnoserna är många och varierande. Här är god introduktion av nyanställda en självklarhet.

– Utmaningen för våra sjuksköterskor är att kunna hålla koll på många olika diagnoser. Vi är väldigt medvetna om att den som kommer ny måste få tid på sig att komma in i arbetet, säger Eva Malmqvist, chefsjuksköterska på vårdenheten.

Måste fungera ihop

För att nyanställda ska få en bra introduktion har vårdenheten en inskolningsrutin som utgår från en detaljerad checklista.

– Där finns allt från vilka vårdprogram vi använder till miljörutiner och information om medicinteknisk utrustning. Den nyanställda går igenom listan i lugn och ro med en handledare, förklarar biträdande chefssjuksköterska Eva Löjdström.

Därefter följer en inskolningsperiod på två veckor som vid behov kan förlängas. Under introduktionen följer den nyanställda sjuksköterskan med undersköterskorna under minst en dag och får även vara med vid operation. På så sätt får de lättare att förstå sin roll i vårdkedjan.

Strukturerad introduktion

Inskolningsrutinen med checklista och handledare gäller även på Husläkarmottagningen Sophiahemmet, men där är det helt andra utmaningar som väntar en nyanställd.

– Här arbetar nästan bara distriktssköterskor som ofta måste ta svåra beslut helt själva. Flera av våra patienter är väldigt sköra med multipla diagnoser, vilket kräver både erfarenhet och bred kunskap, säger chefsjuksköterskan Tina Stjernholm.

Ibland händer det att mottagningen tar emot helt nyutexaminerade sjuksköterskor vilket kräver en strukturerad introduktion med bra handledning.

­­­

– Vi låter ofta sjuksköterskan börja jobba inne på mottagningen där det finns kollegor i närheten, och för att sedan åka ut på enklare patientbesök, säger Tina Stjernholm.

Glapp mellan studier och jobb

Men så här genomtänkt ser inte introduktionen ut på alla håll i vården, tvärt om. En undersökning av Karin Bergkvist, Åsa Gransjön Craftman och Linda Gellerstedt, forskare på Sophiahemmet Högskola, visar att många nyutexaminerade sjuksköterskor upplever ett glapp mellan studier och jobb.

– Det finns de som kommer första dagen, får arbetskläder och ett skåp och för att sedan kavla upp ärmarna direkt. Andra får tre veckors introduktion, men förväntas sedan klara lika mycket som den som jobbat i flera år, berättar Åsa Gransjön Craftman.

För många nyblivna sjuksköterskor är det en stor omställning att komma ut och möta svårt sjuka patienter, oroliga anhöriga och behöva ta snabba beslut som de inte alltid känner att de bottnar i. Samtidigt visar forskningen också att det finns de som känner sig redo att lämna studentrollen och axla det nya ansvaret.

– Men även de som är mer positiva efterfrågar en bättre introduktion, för patientsäkerhetens skull och för att känna sig tryggare på arbetsplatsen, säger Karin Bergkvist.

Skapa trygga sköterskor

Forskarnas slutsats är att dagens situation inom vården, med hög omsättning av sjuksköterskor och allt stressigare arbetsklimat, kräver en mer strukturerad introduktion.

– Patienten har rätt att möta personer med kompetens, men det är också viktigt att skapa trygga sjuksköterskor som vill stanna kvar i yrket, säger Åsa Gransjön Craftman.

Text: Malin Dahlberg
Foto: David Bicho