Sophiahemmet

Ny utbildning för läkare, sjuksköterskor och barnmorskor från utlandet

Utbildning, Sep 2, 2019

Idag startar Sophiahemmet Högskola den fjärde omgången av intensivutbildningen för läkare, sjuksköterskor och barnmorskor från länder utanför EU och EES. Allt för att snabbt ta till vara på hög kompetens som dessutom är mycket eftertraktad på den svenska arbetsmarknaden.

– För oss är det en självklarhet att fortsätta detta framgångsrika introduktionsprogram. Speciellt med tanke på den enorma betydelse kursen haft för deltagarna som tack vare den fått en inträdesbiljett till att arbeta inom svensk hälso- och sjukvård, säger Johanna Adami som är rektor på Sophiahemmet Högskola.

Det var hösten 2016 som högskolan på rekordkort förberedelsetid blev först i landet med att starta en intensivutbildning för utländska läkare i samverkan med Novare Potential. Bakgrunden var den ökade frustrationen hos den här gruppen eftersom det tar lång tid, i genomsnitt fem år, att komma ut i arbete. Målet med utbildningen är att förkorta den här tiden.

Hjälp att klara kunskapsprov
Men för att över huvud taget lyckas måste studenterna först klara ett kunskapsprov som kräver förberedelser vilket utbildningen bidragit med. Sedan starten har ett 90-tal läkare och sjuksköterskor från cirka 35 olika länder gått utbildningen som visat resultat. Minst 75 procent av deltagarna har tagit avgörande steg på vägen direkt efter avslutad utbildning. De har till exempel fått jobb som läkarassistenter, klarat kunskapsprovet, gått kompletterande utbildning, gjort praktik eller helt enkelt fått sina legitimationer.

– Det är oerhört betydelsefullt att denna kompetenta grupp får möjlighet att på ett högkvalitativt och effektivt sätt får tillgång till all kompetens och erfarenhet vi som högskola och sjukhus kan erbjuda. Dessa personer bidrar också till vår utveckling då våra lärare, studenter och kollegor i vårdverksamheterna får kunskap från så många olika länder, säger Johanna Adami.

Teori och praktik
Tanken med utbildningen är att på bästa sätt förbereda studenterna på sitt yrke som läkare eller sjuksköterskor i Sverige. När kursen är slut ska alla ha full koll på hur det svenska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar och vara väl förberedda för sina kunskapsprov.

– Men det handlar också om att ge kursdeltagarna en tillhörighet, ett kontaktnät och en plattform att bygga någonting nytt på, säger Johanna Adami.

Utöver teoretiska föreläsningar erbjuds även klinisk praktik på Sophiahemmet Sjukhus. Något som varit mycket uppskattat hos såväl vårdgivarna på Sophiahemmet som studenterna. Närheten mellan högskolan och sjukhuset med hela dess nätverk av vårdgivare är en god möjlighet att bana väg för studenterna.

– I många år har jag kämpat och försökt ta mig in och arbeta inom svensk hälso- och sjukvård men det har varit omöjligt, som att famla i ett mörker. Till slut tappade jag motivationen och gav nästan upp. Men nu känner jag mer hopp än någonsin! säger Omar Hawajri från Palestina som bland annat fått jobb som kursamanuens på Sophiahemmet Högskola tack vare utbildningen som han gick förra hösten.

Fakta:
Utbildningen Introduktion till svensk hälso- och sjukvård startade för första gången hösten 2016 och sker i samverkan med Novare Potential, Wallenbergstiftelsen, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen i Stockholm, Södertörns Högskola, Vårdföretagarna, Svensk Sjuksköterskeförening och Läkarförbundet.
Totalt har ett 90-tal läkare och sjuksköterskor från cirka 35 olika länder vid tre olika utbildningsomgångar genomgått programmet som fått positiva utvärderingar och lett till integration på arbetsmarknaden.
Tanken med den skräddarsydda intensivutbildningen är att deltagarna ska få en inblick i hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar och förbereda dem inför det medicinska kunskapsprovet som krävs för att få en svensk läkar- eller sjuksköterskelegitimation. Från om med hösten 2019 finns även möjlighet för barnmorskor att gå kursen.

Text: Pia Hultkrantz