Sophiahemmet
Utbildning på Sophiahemmet Högskola

Ny utbildning för framtidens palliativa vård

Utbildning, Sep 10, 2019

Nu engageras den främsta kompetensen inom palliativ vård i en unik specialistutbildning för sjuksköterskor. Tanken är att bidra med kunskaper för framtidens palliativa vård.

Att vidareutbilda sjuksköterskor i palliativ vård har blivit viktigare i takt med att allt fler blir äldre och lever längre med livsbegränsande sjukdomar. Allmän palliativ vård är något varje hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna ge oavsett var de arbetar.

Samtidigt är det ett område som ofta kan upplevas svårt och där det också behövs fler personer med specialistkunskap. I det nya utbildningsprogrammet, som ges i samarbete mellan Sophiahemmet Högskola och Ersta Sköndal Bräcke högskola, ska sjuksköterskor ges tillfälle att fördjupa sina kunskaper och få verktyg för att på sikt driva förändrings- och utvecklingsarbete inom området.

– Sjuksköterskor har en viktig funktion inom palliativ vård för såväl patienter, närstående som kollegor. Genom sina specialistkunskaper kan de bidra till en ökad trygghet för sig själva och andra, och verka för att utveckla palliativ vård i den egna verksamheten, inom närliggande områden och på en övergripande nationell nivå, säger programansvarig vid Ersta Sköndal Bräcke högskola Carina Lundh Hagelin, som glädjs över att det varit så många sökande till den nya utbildningen.

Många sökande
Totalt är det närmare 60 sjuksköterskor som startar det nya programmet som alltså ges av de samverkande lärosätena.

– Genom denna samordning samlar vi kompetensen i palliativ vård från båda lärosätena vilket gör detta utbildningsprogram unikt, säger Agneta Wennman-Larsen som är programansvarig för utbildningen vid Sophiahemmet Högskola.

Utbildningen ges på halvfart under två år och är till största delen nätbaserad, vilket gör att sjuksköterskorna kan arbeta samtidigt som de vidareutbildar sig och att resor till och från högskolorna minimeras. En av målsättningarna för utbildningen är att sprida kunskaperna om palliativ vård ut till alla typer av vårdenheter i landet – inte bara de som arbetar specifikt med detta.

– De blivande studenterna kommer från alla delar av landet, olika verksamheter och har olika lång erfarenhet från vården i stort och från palliativ vård, säger Agneta Wennman-Larsen som nu ser fram emot att starta den nya utbildningen.

För mer information läs här.