Sophiahemmet
Fråga specialisten

Digitala tandavtryck förbättrar vården

Sjukvård, Sep 10, 2020

Knut Moldenes, ST-tandläkare i oral protetik på GHP Specialisttandläkarna vid Sophiahemmet, svarar på frågor om den nya skanningstekniken som ska underlätta för både patienter och vårdgivare.

Berätta om den nya skanningstekniken. Hur fungerar den?
– Med hjälp av en kamera ”filmas” tänder och kringliggande vävnad. ”Filmen” består av ett antal tredimensionella bilder (3D) som i datorns programvara bildar en tredimensionell digital modell. Tandteknikerna använder sedan den digitala modellen för att framställa tandersättningar som kronor eller broar. Skanning av avtryck och modeller har använts tidigare, men nu skannar vi istället direkt i patientens mun.

Vilka fördelar innebär det här för patienten?
– Komforten ökar betydligt. Patienten behöver inte längre bita i hårda instrument med en inte alltför välsmakande massa som ska sitta i munnen i flera minuter. Framförallt patienter som lätt får kväljningar upplever detta som behagligare.

Och för vårdgivaren?
– Skanningtekniken går hand i hand med övrig digital utveckling inom exempelvis frästeknik, 3D-printing och materialteknologi och innebär därför mycket effektivare arbetsflöden. Eftersom vi inte heller har en fysisk modell som behöver slussas runt, utan kan skicka filen digitalt minskar tidsåtgången och kostnaden. Det är också enklare att korrigera fel. Om ett ”klassiskt analogt” avtryck inte blir bra måste man ta om det från början, men med skanning räcker det med att ta om just det område som behöver förbättras. Avtrycket blir dessutom mer exakt och bilderna tar ingen fysisk plats.

Detta borde även vara snällare för miljön?
– Ja, absolut. Det går åt mindre material och även transportbehovet försvinner i och med att bilderna skickas digitalt.

Finns det några nackdelar?
– Det enda jag kan uppleva som en nackdel är att vi blir beroende av att tekniken fungerar. Vid eventuella problem med datorer eller programvara kommer vi inte vidare innan det är åtgärdat. Men med goda rutiner och professionellt IT-stöd är det ett icke-problem.

Kommer metoden helt att utesluta det tidigare tillvägagångssättet?
– På sikt troligen. I dagsläget används analoga avtryck fortfarande i vissa avseenden, men det är bara en tidsfråga innan det försvinner tror jag.

För vad kommer den här tekniken att användas?
– Den kommer bland annat att användas för framställning av studiemodeller, tandproteser, kronor och broar. Den kommer även att användas vid digital planering inför kirurgiska ingrepp, för att följa slitage över tid och som pedagogiskt verktyg för att visa patienten hur det ser ut i munnen och vad vi tänker göra.

Kommer den här tekniken kunna användas inom andra områden i framtiden? Inom vilka, tror du?
– Tekniken har redan använts länge inom industri, men även inom vården. Liknande lösningar har exempelvis setts i samband med framställning av hörapparater. Jag tror att vi bara har sett början på vad olika former av skanning- och 3D-printteknik kan användas till inom vården.

Vill du komma i kontakt med GHP Specialisttandläkarna? De nås på tel: 08-406 27 80 eller via hemsidan.

Text: Moa Linette Lindahl