Sophiahemmet
Just nu

Kikhosta ökar i samhället – gravida rekommenderas vaccin

Sjukvård, Utbildning, Dec 5, 2023

Kikhosta kan vara en livshotande sjukdom för de minsta. Därför rekommenderas gravida att vaccinera sig mot kikhosta för att ge det nyfödda barnet skydd mot sjukdomen.

Bernice Aronsson, du är barnläkare på Sachsska Barnsjukhuset och har träffat barn som fått kikhosta. Vad är det för sjukdom?
– Det är en mycket smittsam bakteriell luftvägsinfektion. De som är sjuka hostar tills de kiknar och till och med kräks. Sjukdomen smittar mest innan hostan kommer, vilket gör att den i början kan tas för en vanlig förkylning.

Vilka kan drabbas?
– Alla kan drabbas, både barn och vuxna, men är allvarligast för spädbarn som inte hunnit få sin första vaccination mot kikhosta. I Sverige har kikhostevaccin ingått i vaccinationsprogrammet för barn sedan 1996, vilket gör att antalet fall som rapporterats har varit lågt.

Är det en farlig sjukdom?
– Tack vare vaccinationsprogrammet är kikhosta inte längre så vanlig i Sverige. Men efter pandemin har vi sett en ökning av antalet fall. Det är oroande eftersom sjukdomen kan bli riktigt allvarlig för spädbarn och speciellt för de allra yngsta spädbarnen och för barn som är födda för tidigt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan ett år tillbaka att gravida från vecka 16 ska vaccinera sig mot kikhosta. Varför?
– Om mamman vaccineras i god tid innan förlossningen överförs skyddet till det ofödda barnet. Då är det nyfödda barnet skyddad mot att bli allvarligt sjuk och efter tre månaders ålder kan barnet utveckla ett eget skydd efter att ha blivit vaccinerat.

Hur allvarligt kan det vara för nyfödda att få kikhosta?
– Om barnet inte får antibiotika på ett tidigt stadium kan sjukdomen bli livshotande. I mitten av 2010-talet hade vi några dödsfall bland spädbarn i Sverige.

Hur viktigt är det att gravida tar vaccinet?
– Det är oerhört viktigt, och även viktigt att informationen till de gravida är tydlig: Vaccination mot kikhosta under graviditet är ett säkert och effektivt sätt att skydda barnet mot allvarlig sjukdom.

Du är en av föreläsarna i Sophiahemmet Högskolas utbildning Kikhostevaccinering i praktiken. Vad är det för utbildning?
– Den vänder sig till läkare, sjuksköterskor och barnmorskor som informerar, ordinerar eller ger kikhostevaccinationer till gravida.
Utbildningen är den enda i sitt slag och togs fram för att hälso-sjukvårdpersonal ska ha kunskap om sjukdomen kikhosta och kunna ge korrekt information om vaccination för gravida.

Fakta
Under de senaste åren har antalet rapporterade fall av kikhosta legat på en låg nivå. En betydande nedgång skedde våren 2020, vilket antas bero på att smittspridningen minskade till följd av smittskyddsåtgärderna under covid-19-pandemin.
Statistiken för 2023 visar att fallen ökar, vilket betyder att kikhosta cirkulerar i samhället igen.

Läs mer om Sophiahemmet Högskolas utbildning Kikhostevaccinering i praktiken

Text: Inger Sundelin
Bild: Pia Hultkrantz