Sophiahemmet
Fråga specialisten

Handtvätt minskar risken för smitta

Sjukvård, Mar 9, 2020

Caroline Lagerman, kvalitetsutvecklare på Sophiahemmet svarar på frågor om varför det är viktigt att tvätta händerna.

Varför är det viktigt att tvätta händerna?
– Många sjukdomar kan spridas genom kontakt med händer. Genom att tvätta händerna kan du kraftigt minska risken för att sprida smitta mellan personer, undvika att själv bli sjuk och att smitta andra om du redan är sjuk. Bakterier och virus kan överföras till händerna efter kontakt med förorenade ytor som till exempel dörrhandtag. Därför är det viktigt att tvätta händerna regelbundet.

När ska jag tvätta händerna?
– En bra regel är att tvätta händerna ordentligt före måltid, innan du ska laga mat och efter ett toalettbesök. Men det är bra att ha som rutin att tvätta händerna varje gång du kommer hem efter att ha varit ute och om du har synlig smuts på händerna.

På vilket sätt?
– Genom att tvätta händerna med tvål och vatten kan risken för smitta minskas. Tvätta händerna med tvål i cirka 30 sekunder för att de ska bli ordentligt rena. Tänk på det här när du tvättar händerna:

  • Skölj händerna.
  • Använd ordentligt med tvål.
  • Arbeta upp ett lödder och se till att hela händerna är täckta. Glöm inte tummar, ovansidorna och mellanfingrarna.
  • Skölj och torka händerna noga.

– Det är bra att ha en egen handduk och inte dela den med andra. Finns det engångshanddukar så använd dem. Egen handduk minskar risken för smitta.

När ska jag sprita händerna?
– I de sammanhang där möjlighet till handtvätt är begränsad kan handsprit kan vara ett alternativ.

Vad är det för skillnad mellan att tvätta och sprita händerna?
– Inom vård- och omsorgsverksamhet är handdesinfektion det bästa sättet att utföra handhygien. Smittämnen finns på patientens hud och många studier visar att smitta sprids via händer även vid korta och rena patientkontakter. Smittämnen överlever tillräckligt länge på händer för att hinna överföras till andra patienter och till omgivningen.

– Handdesinfektion ger mindre hudirritation, är effektivare, enklare och går fortare än handtvätt. Men vid synlig och kännbart smutsiga händer eller när man vårdat patienter med symptom på magsjuka så ska även vårdpersonalen tvätta med tvål och vatten.