Sophiahemmet
Forskning

Fem professorer till Sophiahemmet

Forskning, Feb 22, 2019

I dag installerades två professorer och för första gången även tre adjungerade professorer vid Sophiahemmet Högskola. Installationen genomfördes under högtidliga former vid den traditionsenliga examenhögtiden i Blå Hallen, Stockholms stadshus.

– Vi är oerhört stolta över att ha knutit dessa kompetenta forskare till oss. Det innebär ytterligare ett viktigt steg i riktningen mot vår vision att vara en ledande akademisk högskola, säger rektor Johanna Adami.

Maria Hagströmer och Eva Skillgate är de två professorer i vårdvetenskap som anställs vid högskolan. Tillsammans arbetar de bland annat nu aktivt med att utforma den nya doktorandutbildningen som startar under hösten 2019.

– Sophiahemmet Högskola erbjuder en kreativ miljö med en unik närhet mellan klinik, forskning och utbildning. Jag ser fram emot att starta landets bästa forskarutbildning här, säger Eva Skillgate som är studierektor för den.

Ska stärka högskolan

Maria Hagströmer tillträder under våren även uppdraget som prefekt för institutionen för hälsofrämjande vetenskap. Tillsammans med sina kollegor ska hon hjälpa till att stärka högskolans verksamhet med sin viktiga kompetens om bland annat fysisk aktivitet och dess betydelse för människors hälsa.

– Mitt bidrag som professor blir bland annat att lyfta vikten av hälsofrämjande arbete inom utbildning och forskning. Det har en stor betydelse för hälso- och sjukvården och i slutändan för patienterna och befolkningen, säger Maria Hagströmer.

De nytillträdda adjungerade professorerna – Marie Wickman Chantereau, Claes Hultling och Hanne Tønnesen, kommer att verka inom högskolans forskningsområde Människan i sjukdom, vård och hälsa under minst fyra år. De rör sig inom den medicinska och hälsofrämjande vetenskapen och tanken är att de aktivt ska delta i högskolans verksamhet. Ett ömsesidigt utbyte där de bland annat kommer att undervisa och handleda studenter samt bedriva forskning och utvecklingsarbete.

– Samtliga av dessa nyinstallerade professorer bidrar med spetskompetens och bred erfarenhet från både vård och forskning. De spelar en viktig roll för Sophiahemmet liksom för framtidens hälsa, säger Johanna Adami.

Om Sophiahemmet Högskolas nyinstallerade professorer:

Marie Wickman Chantereau – adjungerad professor i medicinsk vetenskap
Chefläkare på Sophiahemmet med övergripande ansvar vad gäller medicinsk kvalitet och patientsäkerhet. Har en bakgrund med en rad ledande befattningar inom svensk sjukvård och är specialiserad inom plastikkirurgi. Intresserar sig särskilt för patientnära forskning inom bröstrekonstruktion efter cancervård och riskreducerande kirurgi, mikrokirurgi och brännskadevård.

Maria Hagströmer – professor i vårdvetenskap
Är legitimerad fysioterapeut med ett brinnande intresse för fysisk aktivitet och dess betydelse för den fysiska och mentala hälsan. Målet med forskningen är genom innovativa interventioner öka funktion och hälsa bland personer med funktionsnedsättningar. Har också ett starkt engagemang för utbildningsfrågor och pedagogik. Programansvarig för forskarutbildningen vid Sophiahemmet Högskola. Läs mer här.

Claes Hultling – adjungerad professor i medicinsk vetenskap
Verksam som överläkare inom neurologi och rehabiliteringsmedicin samt VD och en av grundarna till Spinaliskliniken – en specialistklinik för personer med ryggmärgsskador. Har vigt sitt liv åt att främja forskning och behandlingsutveckling inom ryggmärgsskadeområdet – inte minst via sina egna erfarenheter som ryggmärgsskadad.

Eva Skillgate – professor i vårdvetenskap
Är legitimerad naprapat, folkhälsovetare och forskargruppsledare för MUSIC (Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center) där kliniskt relevant forskning genomförs inom muskuloskeletal epidemiologi och idrottsmedicin. Målet med forskningen är fördjupad kunskap om varför långvariga besvär och skador i muskler, leder, rygg och nacke uppstår, och om hur de kan förhindras, diagnostiseras och behandlas. Läs mer här.

Hanne Tønnesen – adjungerad professor i hälsofrämjande vetenskap
Professor, kirurg och överläkare på Beroendecentrum i Malmö och direktör för WHO-CC for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals & Health Services (i Köpenhamn) och för WHO-CC for Implementation of Evidence-based Clinical Health Promotion (i Skåne). Internationell forskare inom kliniskt hälsofrämjande arbete för kirurgiska patienter och sårbara patientgrupper.

Text: Pia Hultkrantz
Foto: Thomas Henrikson