Sophiahemmet
Utbildning på Sophiahemmet Högskola

En utbildning för medicinska fotterapeuter

Utbildning, Jun 13, 2022

Självständigt arbete i primärvården ställer allt högre krav på medicinska fotterapeuter. På Sophiahemmet Högskola utbildas de för att kunna vårda och vägleda sina patienter på bästa sätt.

Läs mer här