Sophiahemmet
Sophiahemmet och coronapandemin

Dubbel insats av Uroclinic

Sjukvård, Jun 19, 2020

Uroclinic gör en dubbel insats under Coronapandemin: Avlastar akutsjukhusen med canceroperationer och tar emot studenter från sjuksköterskeutbildningen på Sophiahemmet Högskola. För Victoria Petersson har det blivit en lärorik period på alla sätt.

Victoria Petersson går sjätte terminen på sjuksköterskeutbildningen på Sophiahemmet Högskola. Planen var att hon skulle göra den avslutande verksamhetsförlagda utbildningen på ambulansen. Men Corona kom emellan och de hade ingen möjlighet att ta emot henne under rådande omständigheter.

Ett tag såg det ut som att Victoria helt och hållet skulle bli utan slutpraktik. Men så illa blev det inte. Uroclinic, en av vårdgivarna på Sophiahemmet, erbjöd sig att ta emot henne och ytterligare en sjuksköterskestudent.

Avlastar akutsjukhusen

Verksamheten på Uroclinic ser just nu inte riktigt ut som vanligt genom att kliniken avlastar Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset med canceroperationer som inte kan anstå utan risk för allvarliga följder för patienten. I huvudsak handlar det om allvarliga cancertillstånd i prostata, urinblåsa och njurar, samt operation av njurstenar.

– Jag hade verkligen tur som fick en praktikplats här. Jag lär mig mycket, inte bara om urologiska sjukdomar – som jag kommer att stöta på oavsett var jag jobbar i framtiden – utan också hur ett team fungerar vid den här typen av vårdinrättning, säger Victoria.

Hon får vara med i alla delar av verksamheten. Möta patienter på mottagningen, delta vid undersökningar och inte minst vara med på operationerna som sker med robotteknik. Något som Uroclinic har längst erfarenhet av i norden.

– Jag känner mig verkligen välkommen här och uppskattar att jag också får arbeta praktiskt. Det är jätteviktigt, för det är när jag får göra själv som jag verkligen lär mig, säger hon.

Uroclinic brukar sällan ta emot studenter på verksamhetsförlagd utbildning, och när det sker är det i huvudsak blivande läkare, förklarar verksamhetschefen Martin Jonsson. Men när högskolan frågade om kliniken kunde ta emot sjuksköterskestudenter kändes det självklart att tacka ja.

– Visst, det tar det lite tid, speciellt för kontaktsjuksköterskorna som är deras handledare. Men att ha studenterna här är lärorikt och kompetensutvecklande även för oss, säger Martin Jonsson.

Cirka 25 operationer under april och maj

Under april och maj utförde Uroclinic cirka 25 operationer för akutsjukhusen. Operationerna är i princip desamma som kliniken brukar göra. Men patienterna är sjukare än de som normalt tas emot vilket betyder att arbetsbelastningen på medarbetarna ökat. Speciellt för medarbetarna på operation, men också för läkarna som har beredskap när patienter behöver läggas in på Sophiahemmets vårdavdelning.

Samarbetet med akutsjukhusen fungerar bra, och Martin Jonsson hoppas Uroclinic kan vara en resurs också till hösten när den stora vårdskuld som uppkommit under Coronapandenmin ska betas av.

– Alla här är överens om att det är viktigt att vi är med och avlastar den hårt ansträngda akutsjukvården. Inte minst för patienternas skull, säger han.

Text: Inger Sundelin
Foto: Pia Hultkrantz