Sophiahemmet
Fråga specialisten

”Sjuksköterskor med specialistkompetens i palliativ vård behövs”

Utbildning, Feb 19, 2020

Annette Alvariza, professor i palliativ vård berättar varför det behövs specialistsjuksköterskor. Sedan hösten 2019 ger Ersta Sköndal Bräcke högskola ett samordnat program med inriktning palliativ vård tillsammans med Sophiahemmet Högskola.

Hur är det att arbeta som sjuksköterska?
– Att arbeta som sjuksköterska innebär att möta och vårda människor i livets slut och deras närstående, nästan oavsett var man arbetar. Det medför att möta och vara nära starka känslor, lidande, sorg och död och även att själv bli påmind om att livet är förgängligt. Som sjuksköterska får man ofta möjlighet och förtroendet att bli inbjuden och delaktig i människors liv. Närheten innebär att också få dela glädje och kärlek mellan människor.

Vad händer när en människa börjar nämna sig livets slut?
– När en människa lever med obotlig sjukdom, när tiden kvar i livet är kort och döden närmar sig ställs det mesta i livet på sin spets. Därför behövs sjuksköterskor med specialistkompetens i palliativ vård. Det är viktigt att tänka på att livet inte är slut för den som lever nära döden utan i högsta grad närvarande. Det är en viktig tid i patientens liv, nämligen den allra sista. För närstående är det också en avgörande tid, den sista tillsammans med exempelvis en förälder, en partner, ett barn eller en vän.

Varför behövs specialistutbildade sjuksköterskor inom palliativ vård?
– Därför att vården och omhändertagandet av svårt sjuka döende patienter och deras närstående är komplex och förutsätter att sjuksköterskan har gedigna professionella och personliga kunskaper, det vill säga en sjuksköterska som vågar vara nära och stanna kvar även när det är som allra svårast. Förhoppningen är att den kunskap som inhämtas via utbildning kan hjälpa sjuksköterskor – oavsett var de arbetar – att erbjuda vård som baseras på respekt, förståelse och engagemang och som syftar till att lindra lidande, understödja upplevelse av värdighet samt främja välbefinnande hos den döende patienten personen och dennes närstående.

Vad är en sista bra tid i livet?
– Utmärkande för vården är fokus på patientens dagliga liv och att skapa möjligheter för patineten att göra det som han eller hon önskar, livet ut. Vården spänner så mycket, intim kroppslig omvårdnad, psykologiskt stöd, främja sociala kontakter och möta existentiella behov. Genom att samtala med patienten och lyssna till berättelser om tankar och känslor inför att leva med visshet, rädsla och osäkerhet inför att livet närmar sig sitt slut kan ge kunskap om vad som upplevs som betydelsefullt, meningsfullt för patienten i nuet. Vi behöver se personen bakom patienten.

Vad finns det för utmaningar inom detta område?
– En stor utmaning är samtal om sorg och död, det finns vanligtvis en osäkerhet hos de flesta av oss, både patient, närstående och personal om hur man talar om döden. Ord och förhållningssätt blir oerhört viktiga.

För mer information om Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning palliativ vård, läs här.

Foto: Karin Boo