Sophiahemmet
Sophiahemmet och coronapandemin

Coronapandemin – så här hjälps vi åt!

Sjukvård, Mar 20, 2020

Stockholm är hårdast drabbat i landet av den rådande coronapandemin. Därför behöver vi hjälpas åt och minska risken för smittspridning genom att begränsa kontakten mellan människor. Detta gäller givetvis alla som arbetar eller söker vård på Sophiahemmet.

– De som ska besöka Sophiahemmet bör ta sig hit på ett så ansvarsfullt sätt och hålla avstånd till andra. Vi avråder från att ta med närstående, anhörig eller annan stödperson så långt det är möjligt. Allt för att minimera antalet personer som rör sig i våra lokaler och därmed minska risken för smittspridning, säger chefläkare Marie Wickman Chantereau.

På Sophiahemmet är medarbetare även med lätta symptom inte i tjänst och de som finns på plats lägger extra mycket fokus på sjukhusets redan mycket strikta hygienregler. Nu råder dessutom besöksförbud på vårdavdelningarna för att inte utsätta sköra patienter för smittorisk.

– Vi undviker att ta våra patienter och varandra i hand och uppmanar till noggrann handhygien. Vi har dessutom utökat städning och spritning av dörrhandtag och utökat tillgången till handsprit på våra mottagningar. Allt för att vi ska bibehålla en säker och trygg miljö för såväl medarbetare som våra besökare, berättar Marie Wickman Chantereau.

Vad kan du göra för att inte bli smittad?

  • Håll dig informerad om utvecklingen – 1177 Vårdguiden uppdaterar fortlöpande sin information, följ rapportering i media.
  • Håll en mycket god handhygien. Tvätta händerna frekvent med tvål och vatten i minst 30 sekunder, använd handsprit om tillgång till tvål och vatten är begränsad och undvik att beröra ansiktet i den mån det går.
  • Se våra filmer om hur du tvättar och spritar händerna här.
  • Gör en självskattning för att se om du behöver kontakta vården här.
  • Läs mer om vad Sophiahemmet gör här.