Sophiahemmet
Sophiahemmet och coronapandemin

Beredskapslyftet på Sophiahemmet

Utbildning, Apr 15, 2020

Under en tre dagar lång utbildning lär sig permitterad kabinpersonal allt ifrån att bädda och desinfektera sängar till teoretiska kunskaper om smittspridning, patientsekretess, hygien och omvårdnadsmetoder. Allt för att kunna avlasta vårdpersonal som nu är hårt pressad på grund av den rådande coronapandemin.

Läs mer om beredskapslyftet