Sophiahemmet
Utbildning på Sophiahemmet Högskola

”Arbetet i studentkåren berikar mitt studentliv”

Utbildning, Maj 2, 2023

24-åriga sjuksköterskestudenten Hanna Svedin går sitt andra år på Sophiahemmet Högskola och är ny ordförande för högskolas studentkår. Ett arbete som hon tycker har berikat hennes studentliv på många sätt.

Hej Hanna, hur länge har du varit aktiv i högskolans studentkår och vad har det betytt för dig?
Jag har engagerat mig i studentkåren ända sedan jag började studera på högskolan och har suttit i styrelsen sedan andra terminen. Att gå med i studentkåren har gynnat mitt studentliv på många olika sätt. Jag har fått massa erfarenheter, men framför allt har jag lärt känna många nya människor som jag aldrig annars hade träffat.

Vad fyller studentkåren för funktion?
Studentkåren finns framför allt till för att föra studenternas talan i alla olika aspekter av högskolan. Vi gör också mycket festligt: vårt klubbmästeri anordnar roliga aktiviteter som till exempel pubar, sport- och spelkvällar, vi fixar kårkläder samt overaller och tar hand om vår studentlokal. Vi välkomnar och ordnar också introduktionsaktiviteter för nya studenter och examensmiddag för de som tar examen. Fördelen med att vara aktiv i studentkåren är att man lär man känna folk i olika klasser. Vi delar gamla anteckningar, får råd och tips inför praktiken men också riktigt bra vänner som ger utbildningen något extra.

På vilket sätt kan ni påverka utbildningarna och det som sker på högskolan?
Det gör vi bland annat genom att ha representanter i skolans kollegiala nämnder och råd vilket gör att vi har en studentröst i allt som sker på högskolan. Vi sitter till exempel med i utbildningsnämnden där vi kan påverka allt ifrån kursmaterialet till utbildningens upplägg. I Informations- och teknologirådet delar vi med oss av våra åsikter om bland annat lärplattformen Canvas och i Arbetsmiljökommittén diskuterar vi både den fysiska och psykosociala studiemiljön på skolan. På detta sätt kan studentkåren föra fram alla aspekter och åsikter som studenterna har och göra vår utbildning ännu bättre.

Har ni kontakt med andra studentkårer?
Studentkåren är även medlemmar i SSCO Stockholms studentkårer och Sveriges Förenade Studentkårer vilket gör att vi har en röst i studentfrågor på regional och nationell nivå. Där kan vi lyfta frågor som vi tycker är viktiga och även samarbeta med andra kårer.

Vad innebär arbetet som studentkårens ordförande?
Varje månad håller jag i våra kår- och styrelsemöten. Jag har löpande kontakt med högskolan, ser till så alla nämnder och råd har representanter och är kontaktperson för utomstående som vill komma i kontakt med studentkåren. Jag förmedlar också information från våra studenter till våra utskott i studentkåren eller våra studentrepresentanter. Jag sitter med i Sophiahemmets koncernövergripande insynsråd där vi får veta vad som händer både på högskolan och sjukhuset men även den ideella föreningen. Jag är även representant på andra studentkårers evenemang.

Vad ska du ägna dig åt den närmsta tiden?
Denna termin kommer vi i styrelsen fokusera extra på att få in nya medlemmar. Vi vill öka studentrösterna och få in fler som vill vara aktiva i studentkåren. Ju fler medlemmar vi är desto starkare röst och fler åsikter och synpunkter kan vi föra fram för att förbättra skolans utbildningar!

Läs mer om Sophiahemmet Högskolas studentkår