Sophiahemmet

Ansökningsrekord för Sophiahemmet Högskola

Utbildning, Apr 29, 2019

Från sjätte till andra plats på ett år. Sjuksköterskeprogrammet på Sophiahemmet Högskola är nu bland det mest populära.

– Vi har nu nästan fyra sökande på varje utbildningsplats. Det är rekord, konstaterar en stolt Cecilia Håkanson, prefekt vid Sophiahemmet Högskola.

Högskolans ökade popularitet bland blivande sjuksköterskestudenter visar sig i ny statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR. Av de 2 140 personer som ansökt till sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola till hösten har 489 angett högskolan som förstahandsalternativ. Antalet sökande har ökat med närmare 100 personer (24 procent) sedan förra hösten.

Satsning på kvalitet

Cecilia Håkanson ser ökningen av sökande som ett kvitto på lärosätets satsning på hög kvalitet på alla plan. Det handlar om allt från engagerade och kunniga lärare till en utbildning med nära koppling till hälso- och sjukvården och den senaste vårdforskningen.

– Kraven på sjuksköterskors kompetens ser annorlunda ut i dag jämfört med för fem till tio år sedan, och kommer fortsätta förändras i takt med villkoren för hälso- och sjukvården. Därför måste vi ständigt utveckla och anpassa utbildningen, säger hon.

Sophiahemmet Högskola fortsätter nu satsningen på en modern sjuksköterskeutbildning som ska rusta studenterna för ett framtida yrkesliv. Det handlar till exempel om att ge god omvårdnad till patienter och deras närstående utifrån deras behov, förtrogenhet med ny högteknologi samt digital vårdkompetens.

– Vi arbetar för att säkerställa tre centrala dimensioner för sjuksköterskans framtida yrkesutövande: evidensbaserad kunskap, färdigheter samt förhållningssätt och värderingsförmåga, säger Cecilia Håkanson.

Stabiliserat sökläge

Efter några år med vikande sökantal generellt till svenska lärosäten verkar läget nu ha stabiliserats och antalet sökande är i princip oförändrat jämfört med förra våren. När UHR stängde anmälan till högskolan hade det kommit in drygt 360 000 anmälningar till höstens utbildningar på landets universitet och högskolor.

Fem i topp

Antal sökande till sjuksköterskeprogrammet höstterminen 2019:

Lärosäte                           Sökande                                 1:a handsval

Göteborgs universitet         2 480                                          676
Sophiahemmet Högskola   2 140                                          489
Malmö universitet               1 895                                           463
Karolinska Institutet           1 893                                          412
Uppsala universitet             2 282                                          400

Text: Inger Sundelin
Foto: David Bicho