Sophiahemmet
Utbildning på Sophiahemmet Högskola

Ambulansstudenter övar på katastrof

Utbildning, Aug 29, 2023

Ett sprängattentat i en skola är en katastrof som våra ambulansstudenter ska kunna hantera. Men för att pröva och  utveckla sina färdigheter i sjukvårdsledning och  medicinsk hantering måste de öva!

Läs mer om Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård