Sophiahemmet
Utbildning på Sophiahemmet Högskola

Katastrofövar för framtida utmaningar

Utbildning, Feb 15, 2024

Ett sprängattentat har inträffat på en gymnasieskola i Stockholm med många skadade och ambulanspersonal är på plats… Nej – det är inte på riktigt! Det hela är en katastrofövning för ambulansstudenter på Sophiahemmet Högskola.

Syftet med övningen är att ge de blivande ambulanssjuksköterskorna möjlighet att praktiskt träna sig i att hantera en händelse med väldigt många skadade.

– Det här är en situation som våra ambulansstudenter ska klara. Men för att pröva och utveckla sina färdigheter i sjukvårdsledning och medicinsk hantering måste de öva, säger Alexander Tegelberg, lärare på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning ambulanssjukvård.

Agerar skademarkörer
När studenterna släpps in i lokalerna har de ingen aning om vad som väntar och hur många som skadats. Det ligger blödande människor överallt i korridorerna. Några skriker av smärta, andra är helt tysta – kanske avsvimmade eller medvetslösa. Det är elever från polishögskolan och några gymnasier som agerar skademarkörer, och det på ett väldigt verklighetstroget sätt.

Ambulansstudenten Emilia Sandqvist är först på plats och har till uppgift att agera sjukvårdsledning och organisera hjälpinsatsen. Hon ska göra en snabb bedömning av vårdbehovet och vem som ska prioriteras, för att sedan dela ut uppgifter till de andra studenterna.

– Det är mycket att hålla ihop. Alla ska veta var de ska vara och vad de ska göra. Det handlar om kommunikation och teamwork. Det får inte bli några missförstånd, säger hon.

Efter övningen samlas studenterna för reflektion tillsammans med sina lärare. Då finns det tillfälle att dela tankar och ställa frågor.

Nya kunskaper
Emilia tycker att hon fått mycket med sig från övningen, både i form av redskap och nya kunskaper.

– Att på det här sättet få möjlighet att träna är jätteviktigt. Allt måste ju sitta när vi sedan ställs in för verkliga situationer, säger hon.

Inom en snar framtid ska hon och hennes studiekamrater ut i verkligheten. Det känns spännande, men också lite skrämmande.

– Att vara ambulanssjuksköterska är en stor och viktig roll med många beslut och mycket ansvar. Jag tror jag är så redo som jag kan bli, men helt redo blir man nog aldrig, säger hon.

Ska vara förberedda
Studenterna har färdighetsträningar vid fem olika tillfällen under programmets gång, där de över på olika moment beroende på kursernas innehåll. Den här gången var det en sprängning, nästa gång handlar det om något annat.

– Masskadehändelser är ovanliga, men vi vill att studenterna ska vara förberedda för allt när de väl ska arbeta kliniskt, sammanfattar Alexander Tegelberg.

Text: Inger Sundelin
Foto: Pia Hultkrantz

Läs mer om specialistsjuksköterskeutbildningen inom ambulansvård här.

Publicerad 2023-08-29