Sophiahemmet
Utbildning på Sophiahemmet Högskola

Ambulanssjuksköterska – tufft men givande jobb

Utbildning, Feb 15, 2023

Vill du bringa ordning i kaos och samtidigt ge god vård? Då kan det vara en god idé att söka in på specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning ambulanssjukvård vid Sophiahemmet Högskola. Att arbeta i en ambulans är både meningsfullt och givande.

Ambulanssjukvård är ett specialistområde där ambulanssjuksköterskan både har ett medicinskt ansvar och ett omvårdnadsansvar. För den som drivs av att bringa ordning i kaos och ge god omvårdnad och medicinsk vård under pressade förhållanden är arbetet som specialistsjuksköterska i en ambulans bland det mest meningsfulla man kan göra.

Det menar Alexander Tegelberg, som är ansvarig för ambulansutbildningen på Sophiahemmet Högskola och utbildar studenter som vill blivande specialistsjuksköterskor med inriktning mot ambulanssjukvård. Han har själv lång erfarenhet av att arbeta inom ambulanssjukvården och tycker att fördelarna är många.

– Det är en unik arbetsplats där man har ett stort eget ansvar att på kort tid erbjuda god och säker vård under varierande förhållanden och fatta snabba och livsavgörande beslut. Ambulanssjuksköterskan verkar i någons hem eller ute i skogen och varje situation kräver fingertoppskänsla och lyhördhet, säger Alexander Tegelberg.

Del av ett team

Han konstaterar att jobbet ställer stora krav på såväl medicinskt kunnande som en förmåga och vilja att möta människor i deras utsatthet. Dessutom behöver man vara mentalt och fysiskt stark.

– I ambulansen möter vi människor i kris och här behövs en god förståelse för deras utsatthet och grundläggande behov. Ingen dag är den andra lik, jobbet är väldigt varierande och för den som vill vara en del av ett starkt och effektivt team så är jobbet som ambulanssjuksköterska det bästa man kan ha!

Alexander Tegelberg berättar att vården i ambulansen är avancerad och omfattar alla slags sjukdomstillstånd. Patienterna är allt ifrån ofödda till åldringar. En ambulanssjuksköterska måste vara självgående och kunna fatta rätt beslut beroende på situationen. Beslut som baseras på vetenskap och evidens.

Han ser ett ökat framtida behov av specialistsjuksköterskor eftersom vi lever allt längre och det ställer högre krav på en alltmer avancerad och personcentrerad vård. Det ska helst finnas minst en specialistutbildad ambulanssjuksköterska i varje bil – men så är inte alltid fallet. Därför behöver fler utbilda sig.

Krävande utbildning

Han rekommenderar den som är intresserad av att ge vård under pressade förhållanden, är anpassningsbar och drivs av att göra skillnad ute i samhället, att bli specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård.

– Arbetet är otroligt givande, men också tufft. Ambulanssjuksköterskan bör rusta sig för all den tragik och lidande man kan ställas inför. Annars är det lätt att fara illa själv, säger Alexander Tegelberg.

Utbildningen är 2-årig på halvfart och innefattar praktik i ambulans, förlossning och anestesi och studenterna behöver lägga minst 20 timmar i veckan på studierna. Utbildningen är vetenskapligt och kliniskt förankrad och har både teoretiska och kliniska färdighetsträningar för att ge en personlig utveckling. Målet är att examinera 35 studenter per år från Sophiahemmet Högskola.

– Specialistutbildningen ger verktyg och en trygghet i att kunna agera i en svår, akut situation. Men även om man inte kommer att jobba i en ambulans utan i någon annan hälso- och sjukvårdsorganisation, så har utbildningen ett stort värde och gör nytta, säger Alexander Tegelberg.

Text: Maria Zaitzewsky Rundgren
Foto: Pia Hultkrantz

Läs mer om specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård