Sophiahemmet
Utbildning på Sophiahemmet Högskola

Utbildning för ukrainsk vårdpersonal

Utbildning, Dec 15, 2022

Nu har 44 läkare och sjuksköterskor från Ukraina avslutat utbildningen Introduktion till svensk hälso- och sjukvård vid Sophiahemmet Högskola.
En utbildning som leder till att deltagarna lättare kan komma in i det svenska sjukvårdssystemet.

Läs mer om utbildningen