Sophiahemmet
Forskning

21 miljoner till forskarutbildning

Utbildning, Dec 1, 2022

Sophiahemmet Högskola har, tillsammans med tre andra lärosäten, beviljats 21 miljoner kronor i forskningsanslag från Vetenskapsrådet. Uppdraget är att bedriva forskarskola för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar.

– Det här är ett ovärderligt anslag för oss. Det möjliggör en fortsatt högkvalitativ forskarutbildning, säger professor Ingela Rådestad, dekan och ansvarig för forskningen vid högskolan.

Varför tror du att Vetenskapsrådet valde just er?
– För att vår ansökan var mycket stark. Vi är fyra lärosäten – Karolinska Institutet, Uppsala universitet, Mälardalens universitet och Sophiahemmet Högskola – som kommer samverka kring Mälardalsområdets forskarskola i vårdvetenskap.

Vad syftet med anslaget?
– Syftet är att anordna utbildning på forskarnivå som ska stärka forskningsanknytningen och uppnå högre kvalitet vid hälso- och sjukvårdsutbildningar, liksom att säkra kompetensförsörjningen av forskare på lärosätena.

Vad betyder anslaget för Sophiahemmet Högskola?
– Det betyder väldigt mycket. Vi kan anställa fler doktorander och med det ytterligare bidra till kunskap inom vårdområdet. Vårt fokus är evidensbaserad vård och hälsofrämjande insatser.

Hur ska pengarna användas?
– Det handlar om totalt 20 doktorandplatser med start 2023. De högst rankade projekten från de fyra lärosätena, kommer att bli beviljade lönemedel till doktorander. Nu väntar ett intensivt arbete då forskarna arbetar med sina ansökningar för framtida doktorandprojekt.

När startade forskarutbildningen på Sophiahemmet Högskola?
– De första doktoranderna antogs 2019, och hösten 2023 kommer flera av dem att disputera.

Vad innebär det för er att ha en forskarutbildning?
– Forskarutbildningen var ett stort och viktigt steg för oss ¬– och en naturlig del i vårt uppdrag som lärosäte. Den bidrar till att stärka den viktiga forskningsanknytningen i all undervisning.

Vad innebär den för studenterna?
– Genom att våra forskare och doktorander deltar i undervisningen på alla nivåer får studenterna en naturlig kontakt med forskning. De tar med sig vikten av evidensbaserad vård ut i arbetslivet och fortsätter ständigt lära nytt.

Och för samhället i stort?
– Att vården fortsätter att förbättras och utvecklas. Forskningen är en förutsättning för att vi ska kunna mäta effekterna av den vård som ges och implementera ny kunskap på ett effektivt sätt.

Text: Inger Sundelin

Läs mer om forskarutbildningen vid Sophiahemmet Högskola