Sophiahemmet

sophiahemmethögskola

Utbildning, Maj 7, 2024

Ljusning för patienter med kronisk bihåleinflammation

Ny forskning från Sophiahemmet Högskola visar att specifika inflammatoriska ämnen bidrar till kronisk bihåleinflammation. Tidig upptäckt av sjukdomen kan leda till att patienter får rätt medicinsk behandling, innan tillståndet förvärras.

Utbildning, Apr 4, 2024

Sjuksköterska – viktigt yrke med många möjligheter!

Ett yrke som sjuksköterska är en dröm som snart blir sann för studenten Sonia Eidem. Efter snart fem terminer på sjuksköterskeprogrammet kan hon absolut rekommendera andra att söka sig till Sophiahemmet Högskola.

Utbildning, Feb 21, 2024

Ny professor forskar om män med prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. Tack vare bättre behandlingar lever fler allt längre med sjukdomen. Men hur upplever de med obotlig prostatacancer sin situation? Det ska Sophiahemmet Högskolas nya professor Agneta Wennman-Larsen ta reda på med hjälp av ett nytt forskningsbidrag på tre miljoner kronor.

Utbildning, Feb 15, 2024

Katastrofövar för framtida utmaningar

Ett sprängattentat har inträffat på en gymnasieskola i Stockholm med många skadade och ambulanspersonal är på plats… Nej - det är inte på riktigt! Det hela är en katastrofövning för ambulansstudenter på Sophiahemmet Högskola.

Forskning, Utbildning, Jan 30, 2024

Flera orsaker till studenters psykiska ohälsa

Den psykiska ohälsan bland studenter ökar. Enligt ny forskning från Sophiahemmet Högskola kan sexuella trakasserier, sexuellt våld och prokrastinering vara några av orsakerna. Den psykiska ohälsan låg däremot stabil under covid-19-pandemin, vilket överraskade forskarna.

Sjukvård, Utbildning, Dec 5, 2023

Kikhosta ökar i samhället – gravida rekommenderas vaccin

Kikhosta kan vara en livshotande sjukdom för de minsta. Därför rekommenderas gravida att vaccinera sig mot kikhosta för att ge det nyfödda barnet skydd mot sjukdomen.

Utbildning, Nov 30, 2023

Tre miljoner till forskning om hälso- och välfärdsteknik

Sophiahemmet Högskola har fått tre miljoner i forskningsanslag och ska i ett internationellt forskningsprojekt studera hur hälso- och välfärdsteknik kan lösa utmaningen med en åldrande befolkning.

Sjukvård, Utbildning, Maj 12, 2023

”Bästa jobbet och arbetsplatsen”

Efter tretton år som sjuksköterska vid Sophiahemmet är 38-årige Gustav Westöö fortfarande lika nöjd över sitt yrkesval. Jobbet är givande och meningsfullt och han stortrivs med sina kollegor. Det bästa jobb man kan ha, tycker han.

Utbildning, Apr 28, 2023

Studenter vill pröva sina vingar

Sjuksköterskestudenters upplevelse av utbildningen är viktig för deras framtida arbete. Det visar en färsk doktorsavhandling om vad studenter vid Sophiahemmet Högskola tycker om utbildningens teoretiska och praktiska moment.

Utbildning, Mar 15, 2023

Jobbet på museet inspirerade till sjuksköterskestudier

Efter nitton år på Nobelmuseet valde 50-åriga Åsa Husberg att skola om sig till sjuksköterska vid Sophiahemmet Högskola. Intresset för människor och kunskaperna i medicin och kemi har hon med sig i sin nya yrkesroll.

Utbildning, Jun 14, 2022

Sjuksköterskor utbildas i avancerad akut hjärtsjukvård

Vården behöver fler sjuksköterskor som har kunskap inom akut hjärtsjukvård. Det vill Sophiahemmet Högskola bidra med och ger därför en skräddarsydd utbildning i akut hjärtsjukvård.

Utbildning, Jun 13, 2022

En utbildning för medicinska fotterapeuter

Självständigt arbete i primärvården ställer allt högre krav på medicinska fotvårdsterapeuter. På Sophiahemmet Högskola utbildas de för att kunna vårda och vägleda sina patienter på bästa sätt.