Sophiahemmet
Sjukvård, råd och hälsa

Win-win för norrländsk vård och Sophiahemmet

Sjukvård, Okt 5, 2022

Sedan ett år tillbaka har Öron- näs- halskliniken vid Sophiahemmet tagit emot blivande specialister från Norrland och deras patienter för dagkirurgiska operationer. Tanken är att hjälpa till att kapa vårdköerna i norr och samtidigt utbilda blivande kirurger.

Johan Berséus är specialist i foniatri och öron-näs och halssjukdomar på Öron- näs- halskliniken vid Sophiahemmet. För ett år sedan fick han en idé. Vore det inte smart att låta blivande specialistläkare och patienter från vårdköernas Norrland komma till Sophiahemmet tillsammans?

– Sophiahemmet har resurser att hjälpa till att kapa vårdköerna i Norrland. Men om enbart patienter skickas hit och opereras av våra kirurger så utarmas ju på sikt läkarkompetensen i hemmaregionen. Läkare under utbildning behöver träna på att operera för att bli duktiga. Så varför inte låta utbildningen följa patienten?

Sagt och gjort. Johan Berséus kontaktade Sunderby sjukhus utanför Luleå, presenterade förslaget för verksamhetschefen – som nappade direkt.

Vård- och utbildningsskuld minskar

Hittills har Öron- näs- halskliniken haft fyra operationstillfällen då Sunderby sjukhus har fyllt operationsdagar på Sophiahemmet med sina patienter. Dessa har sedan opererats av sina läkare under handledning av Sophiahemmets erfarna kirurger. Win-win för alla parter, tycker Johan Berséus, som ser projektet som ett sätt göra något gott av Sophiahemmets resurser i ett större perspektiv.

– Läkarna som är under utbildning får möjlighet att träna på olika operationsmoment under handledning och kan sedan följa upp den egna patienten hemma. Från vår sida tycker vi att det är roligt att utbilda och får ofta intressanta frågor som tvingar oss att tänka till och som genererar bra diskussioner, konstaterar han.

Patienterna som skickas till Sophiahemmet inom ramen för projektet är friska nog för att vara lämpliga för dagkirurgi

En bra chans

Anja Lindgren, blivande specialistläkare som till vardags arbetar på Sunderby sjukhus, har den här tisdagen deltagit vid en trumhinneplastik. Målet är att i framtiden arbeta med öronoperationer. Hon är glad över chansen att få komma hit och öva på det kirurgiska hantverket.

– Det är nödvändigt för att bli skicklig. Jag var med och opererade i morse och märker att kirurgerna jobbar snabbare och mer effektivt här. Hemmavid är chanserna att få operera färre, vilket är synd. Jag kommer gärna tillbaka hit igen för att få nya idéer och tips, säger hon.

Tanken är att Anja vid hemkomsten ska följa upp sina patienter. Det ger kontinuitet för bägge parter och hennes mål är att med tiden komma i gång och operera på egen hand.

Sunt förnuft bakom projektet

Johan Berséus är nöjd över att projektet slagit så väl ut och tanken är att fortsätta så länge det finns efterfrågan. Han samarbetar gärna med andra regioner också, om möjlighet ges och menar att det hela egentligen bara handlar om sunt förnuft. Vårdköerna i Norrland kapas och patienterna, de blivande specialistläkarna och Sophiahemmet vinner alla på upplägget.

–Jag är superimponerad av de ansvariga i Region Norrbotten och deras öppna attityd inför projektet. Nu rullar det på utifrån behov och vårdköer, säger Johan Berséus.

Text: Maria Zaitzewsky Rundgren
Foto: Pia Hultkrantz

Läs mer om Sophiahemmet Sjukhus