Sophiahemmet
Sophiahemmet och coronapandemin

”Viktigt att hjälpa till med covid-19 vaccineringen”

Sjukvård, Dec 21, 2021

Pensionerade sjuksköterskan Catharina Westrin är en av dem som arbetat i Sophiahemmets vaccination. Det är viktigt att kunna hjälpa till tycker hon.

Catharina Westrin, 73, har lång erfarenhet av sjuksköterskeyrket, inte minst från de 30 år hon arbetade som anestesisjuksköterska på Sophiahemmet.

När samhället rustade för vaccinering av medborgarna fick pensionerade sjuksköterskor frågan om de kunde tänka sig att hjälpa till. Catharina fick ett flertal förfrågningar, men hon tackade nej. Hon tyckte hon hade jobbat färdigt.

Personligt brev
Men då hörde Sophiahemmet av sig med ett personligt brev.

– Vi behöver dig till vårt viktiga samhällsuppdrag: covid 19-vaccinering, stod det. Jag tyckte brevet var så professionellt och trevligt utformat att jag direkt tog kontakt med sjukhusets HR-chef och sa att jag ställer upp.

Sin första arbetsdag som vaccinatör gjorde hon i början av juni och fortsatte sedan att arbeta under den tid projektet pågick, förutom en vecka i somras.

För Catharina har det varit viktigt att se varje person som ska vaccineras som en individ, inte som ett könummer. Och att lyssna, kanske har personens beslut att boka vaccination inte varit enkelt, till exempel på grund av skepticism till själva vaccinet eller av rädsla för sprutor.

– Jag brukar alltid ta mig tid att höra vad personen har att säga. Ibland kan några minuters aktivt lyssnande vara oerhört viktiga för att personen ska känna sig trygg, säger hon.

Gett mycket
Att arbeta som vaccinatör har gett henne mycket rent personligt. Hon har uppdaterat sina faktakunskaper och hon känner att hennes insats i projektet har haft betydelse.
Dessutom har det varit stimulerande och roligt att få möta både patienter och kollegor igen.

– Jag insåg att jag hade längtat efter det.

En annan sak hon uppskattar är att Sophiahemmets ledning varit på plats och aktivt deltagit i arbetet.

– Det var fint att se hur vd Peter Seger visade in personer till rätt vaccinationsbås, verksamhetschefen Åsa Larsson och chefläkare Marie Wickman Chantereau ge vaccinsprutor och HR-chefen Anna-Karin Falk finnas med som administratör.

Sophiahemmets vaccination:
Pågick: 10 mars – 2 oktober, 30 veckor. (Planeringen påbörjades i början av februari.)
Antal givna vaccinationer: cirka 37 000
Antal medarbetare som arbetat i projektet: cirka 140

Text: Inger Sundelin
Foto: Pia Hultkrantz