Sophiahemmet
Fråga specialisten

Vaccination – säker väg ur pandemin

Sjukvård, Apr 30, 2021

Att vaccineras sig mot covid-19 är mänsklighetens chans att bekämpa pandemin och de vaccin som används är säkra. Det säger Helena Hervius Askling – överläkare och docent i infektionssjukdomar samt ämnesansvarig och huvudföreläsare i Sophiahemmet Högskolas utbildning Covidvaccinering i praktiken.

Hur går det till när ett vaccin tas fram?
Först genomförs så kallad preklinisk forskning på laboratorium där den aktuella sjukdomen studeras och vilken substans som kan skydda mot den. När substansen är säker på djur görs fas-1-studier då substansen och säkerheten testas på en mindre grupp oftast friska studiedeltagare (cirka 20 personer). Vid fas 2-studier inkluderas ett större antal människor (cirka 100 stycken). Här testas återigen säkerheten, om vaccinet ger ett tillräckligt immunsvar, vilken dos som fungerar bäst och hur många doser som behövs. Fas 3-studier är det sista steget där uppåt 40 000 personer som representerar hela befolkningen testar vaccinet. Om detta fungerar enligt plan godkänns vaccinet efter granskning av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Kan man lita på hur ett vaccin tas fram?
Ja, den här processen är mycket säker och vaccinföretagen måste följa hårda internationella regler och krav. I Europa har vi en extremt strikt tågordning för hur ett nytt vaccin tas fram. Säkerheten kommer alltid i första rummet och arbetet är otroligt noggrant och har använts i många år. I Sverige och de nordiska länderna är vi dessutom ännu bättre på säkerhetsövervakningen tack vare våra personnummer och möjligheten att följa biverkningsrapporter, sjukdomar och nu covid-19-vaccineringen i register.

Har processen att ta fram mot covid-19-vaccin skilt sig från tidigare vaccinutveckling?
Nej, det har gått till på exakt samma säkra, trygga sätt som andra vacciner och läkemedel från början till slut. Tack vare att mycket forskning om andra coronavirus och vaccinutveckling redan gjorts, långt före covid-19-pandemin bredde ut sig, kunde processen gå extra snabbt och fas-1-studier påbörjas tidigare än vanligt.

Är det ett problem att allt går väldigt fort?
Nej, det är en möjlighet som visar att om vi även i framtiden kommer kunna agera snabbare på ett säkert sätt. Orsaken till den snabba hastigheten beror på att det funnits både en politisk och en ekonomisk vilja. Dessutom har ett helt globalt forskarsamhälle och vaccinföretagen lyckats gå samman på ett helt nytt sätt. Vi får inte glömma att det är unikt att vi har ett vaccin så kort efter att sjukdomen uppstod, vilket är en enorm framgång. Det har aldrig hänt tidigare!

Hur bra är vaccinerna som vi nu använder?
De vacciner mot covid-19 som är godkända just nu i Sverige (fyra stycken varav tre används) är alla precis lika bra på att skydda mot allvarlig sjukdom och död och det är just det vi behöver för att stoppa pandemin.

Hur stor är risken att få covid-19 jämfört med risken att få eventuella allvarliga biverkningar av vaccinet?
Just idag är risken för att smittas av covid-19 ganska hög eftersom smittspridningen fortsatt är utbredd i samhället. Risken att bli svårt sjuk och dö i covid-19 beror på ålder (ca 10 % risk för en person över 70 år) medan risken att få svåra biverkningar är minimal för personer över 65 år. Risken att bli svårt sjuk i covid-19 för denna grupp är alltså betydligt större än att få en allvarlig biverkan av vaccinet. Ju yngre man är desto mindre är risken att bli svårt sjuk av covid-19. Därför rekommenderas inte heller vacciner som har en väldigt ovanlig risk för allvarlig biverkan till den gruppen.

Är vaccinering det enda sättet att hantera det här viruset?
Ja, det finns inte något annat sätt än att vi vaccinerar oss. Och det gäller inte bara oss i Sverige. Vi kan inte bekämpa pandemin om inte befolkningen i resten av världen också får möjlighet att vaccinera sig. Vi hänger ihop på alla sätt vilket visat sig det senaste året.

Vissa är av olika anledningar oroliga och tveksamma inför för att vaccinera sig – finns det någon anledning till det?
Jag tycker inte att det finns anledning att vara orolig eftersom vaccinet är effektivt och säkert och det enda sättet att stoppa pandemin. Alternativet är att riskera få covid-19 och att spridningen i samhället – med allt vad det innebär – fortsätter.

Vad vill du säga till de som tvekar att vaccinera sig?
Jag både uppmanar och rekommenderar alla att vaccinera sig. Det finns inget bättre skydd mot covid-19 och pandemins effekter på samhället!

Läs mer om Sophiahemmet sjukhus

Text och foto: Pia Hultkrantz