Sophiahemmet
Sjukvård, råd och hälsa

Psykologens råd i oroliga tider

Sjukvård, Mar 17, 2022

Kriget i Ukraina dominerar nyhetsflödet och nyheterna väcker oro inom många områden. Situationen kan förändras snabbt och det är många som upplever en stor otrygghet. Hur ska jag tänka och agera för att må lite bättre mitt i all ovisshet? Här är några råd.

Det är helt normalt att känna ökad oro, ilska eller ledsenhet när världsläget ser ut som det gör nu. Att vi reagerar starkt på det vi får höra och se är inte konstigt och är inte reaktioner som man ska trycka undan. Det menar Marie Bremberg, psykolog hos vår samarbetspartner Sophiahemmet Rehab Center.

– Känslors funktion är att uppmärksamma oss på vad vi vill ha mer eller mindre av i livet och är del i vårt normala beslutsfattande. Vi behöver vara extra snälla med oss själva och tillåta oss att känna de känslor vi har, säger hon.

– Men ifall vi får svårt att sova, äta, fungera i vardagen eller har svårt att släppa tankarna på kriget måste man börja fundera på strategier för att bryta mönstret. Det finns mycket man kan göra på egen hand men man kan också ta hjälp av vården ifall man känner att det är svårt.

1. Håll fast vid rutiner
När det krisar är det alltid bra att försöka hålla fast vid så många av ens vanligt fungerade rutiner som möjligt. Att se till att man äter bra, tränar, umgås med andra och har tillräckligt med tid för sömn gör oss mer robusta.

2. Sortera tankarna
En viktig faktor när det gäller oro är att försöka dela in oron i kategorier. Är det som jag tänker på något som händer ”här & nu”? Eller är det en ”tänk om”-tanke? Är det något som jag kan påverka eller ligger det utanför min kontroll? När vi oroar oss så tänker vi ofta att vi löser problem vilket gör att vi kan lägga mycket tid på att grubbla på saker trots att det inte leder framåt. Bra frågor att ställa sig när man har oroat sig under en tid är: ”Har jag kommit närmare en lösning?” och ”Mår jag bättre av det här?” kan man inte svara ”Ja” på dessa frågor är det bra att börja öva på att byta fokus. Man kan även behöva se över hur mycket nyheter man konsumerar och kanske införa specifika tider för att uppdatera sig om situationen som inte är för nära läggdags.

3. Ta hand om dina känslor
När vi känner starka känslor kan man ibland vilja trycka undan dem vilket kan fungera för stunden men en bättre strategi är att stanna upp och visa sig själv medkänsla. Att sätta ord på sina känslor och normalisera att de finns där just nu kan ge en lugnade effekt. Man kan tänka på att försöka tala med sig själv som man skulle göra med en god vän.

4. Olika reaktioner
En viktig faktor att tänka på är att vi alla kommer reagera olika på den situationen vi är i. Detta kan ha att göra med vad vi själva varit med om, hur pass oroliga och stressade vi var innan kriget startade eller självklart om man har släkt eller vänner som är direkt drabbade av kriget. Att tala med varandra och vara uppmärksam på andras behov är viktigt både privat och på arbetsplatsen.

5. Hjälpa andra ger mervärde
Ett annat sätt att må bättre kan vara att engagera sig i att hjälpa andra vilket man kan göra på många olika vis. Kanske kan man delta i en insamling, stötta någon som man vet har det extra svårt eller hitta andra områden där man själv känner att man kan göra en insats.

Läs mer om Sophiahemmet Rehabcenter

Läs mer om Sophiahemmet Sjukhus