Sophiahemmet
Utbildning på Sophiahemmet Högskola

Nu startar forskarutbildningen!

Forskning, Utbildning, Sep 12, 2019

I dag är det en historisk dag på Sophiahemmet Högskola. Det är premiär för forskarutbildningen och åtta förväntansfulla doktorander samlas för första gången.

– Jag är väldigt nyfiken på vad det kommer att innebära att vara doktorand här på Sophiahemmet Högskola. Jag känner mig väldigt inspirerad och tycker att det ska bli jättekul, säger Sara Heldring som är en av de åtta doktoranderna som nu startar sin forskarresa på högskolan.

Intresset för den nya forskarutbildningen var stort med 141 ansökningar till åtta doktorandtjänster. De sökande representerade olika professionsområden i vården: sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, fysioterapeuter, nutritionister och psykologer.

– Alla sökande var välmeriterade, så det har varit stor konkurrens om tjänsterna och ett omfattande urvalsarbete för högskolan, säger Ingela Rådestad, dekan för forskning och professor vid Sophiahemmet Högskola.

Forskningsområdet Sophiahemmet Högskola erbjuder är Människan i sjukdom, vård och hälsa. Forskningsprojekten som nu startar har inriktning mot diabetes, demens, psykisk ohälsa och smärta, fysisk aktivitet och hälsa samt vård i livets slutskede.

Ett naturligt steg
För Sophiahemmet Högskola är det ett naturligt steg att nu kunna erbjuda forskarutbildning i egen regi. Det stärker övriga utbildningsprogram och bidrar med ny kunskap till samhället.

– Forskningskompetens kommer att vara allt viktigare i framtiden. Det är en förutsättning för att vi ska kunna mäta effekterna av den vård som ges och implementera ny kunskap på ett effektivt sätt, säger Ingela Rådestad.

Tanken är att Sophiahemmet Högskola löpande ska anta doktorander inom forskningsområdet. Men fokus just nu ligger på att de åtta doktoranderna som nu börjar ska få en bra utbildning och god handledning under de fyra års heltidsstudier som krävs för en doktorsexamen.

Text: Inger Sundelin
Foto:Pia Hultkrantz

För mer information läs här.