Sophiahemmet
Utbildning på Sophiahemmet Högskola

Kognitiv sjukdom kräver specialistutbildad personal

Utbildning, Mar 4, 2020

Antalet drabbade av kognitiv sjukdom kommer med stor sannolikhet att öka de närmaste åren. Därför är det viktigt att vårdpersonalen har rätt kunskaper för att kunna ge den omvårdnad som behövs.

Sophiahemmet Högskola vill bidra till utvecklingen av framtidens vård av personer med kognitiv sjukdom och erbjuder flera utbildningar inom området i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet och vänder sig till undersköterskor, sjuksköterskor och biståndshandläggare.

I dagsläget har studenterna som går utbildningar om kognitiv sjukdom sin introduktionsföreläsning och avslutning på Silviahemmet – där de efter sin utbildning får sitt diplom ur drottning Silvias hand. De gör också studiebesök på Silviahemmet för att se verksamheten på nära håll. Under utbildningen föreläser även personal vid Äldremottagningen vid Husläkarmottagningen Sophiahemmet.

– Vi diskuterar nu hur vi kan utöka samarbetet både med Silviahemmet och Äldremottagningen, berättar docent Jonas Sandberg som är programansvarig för området kognitiv sjukdom.

Program:

Silviasjuksköterska – inriktning vård vid kognitiv sjukdom, 30 högskolepoäng
Silviasyster – specialisering i demensvård för undersköterskor, 60 högskolepoäng
Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning vård vid kognitiv sjukdom, 60 högskolepoäng

Fristående kurser:

Den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv, 7,5 högskolepoäng
Vänder sig till biståndshandläggare.

Läs mer om våra Silviautbildningar
Läs med om Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning vård vid kognitiv sjukdom
Läs mer om uppdragsutbildning