Sophiahemmet
Utbildning på Sophiahemmet Högskola

Högskolan startar forskarutbildning

Forskning, Utbildning, Mar 15, 2019

I höst startar Sophiahemmet Högskola forskarutbildning inom området Människan i sjukdom vård och hälsa. Initialt rekryteras sju doktorander till lika många forskningsprojekt som ska bedrivas under en fyraårsperiod. Se mer om den nya forskarutbildningen här: