Sophiahemmet
Innovation, kvalitet och utveckling

Förenklad parkering på Sophiahemmet

Sophiahemmet, Okt 1, 2020

I dag införs en hel del förändringar när det gäller parkeringsmöjligheterna på Sophiahemmet. Syftet är att skapa en säkrare miljö och förenkla för patienter och övriga besökare.

Varje dag är det mycket trafik till och från Sophiahemmet. Varuleveranser till klinikerna, taxibilar som hämtar och lämnar patienter, hantverkare med uppdrag på området, transporter av byggmaterial, sopbilar, personal och så förstås alla patienter och besökare som kommer med bil.

Det är ett högt tryck på de parkeringsplatser som finns på området. Svårigheterna att hitta en ledig parkeringsplats är också en återkommande synpunkt i de patientenkäter som Sophiahemmet genomför. Att bygga fler parkeringsplatser är inte möjligt eftersom Sophiahemmet ligger i nationalstadsparken där ingen ny bebyggelse får göras. Därför införs nu en rad förändringar för att göra trafiksituationen inom området så genomtänkt och optimal som möjligt utifrån de förutsättningar som finns.

– Syftet med förändringen är att skapa en säkrare trafikmiljö och att förenkla för våra patienter och besökare, säger Britta Svedin, chef för Servicecenter som ingår i affärsområdet Facility Management vid Sophiahemmet.

Analyserat trafikströmmar

Hon har arbetat med frågan i snart två och har, bland annat med hjälp av ett parkeringsbolag, analyserat trafikströmmarna och beläggning ¬– och vilken slags trafik och fordon det handlar om.

– Det är resultatet från analysen som har lett fram till de förändringar som nu sker – och som väntas ge en bättre trafiksituation för alla som besöker eller arbetar på Sophiahemmet, berättar Britta Svedin.

Nu införs en sammanhållen besöksparkering vid Drottning Sophias väg. In- och utfart styrs om så att alla bilar kör in på parkeringen vid den infarten närmast Valhallavägen och ut vid den bortre.

Av- och påstigning tillåtet

Förändringen berör inte p-platser för rörelsehindrade som finns längre in på sjukhusområdet. De kommer att finnas kvar som tidigare. Det är också fortfarande tillåtet med av- och påstigning framför sjukhusentréerna. Varutransporter styrs om till att komma före klockan 7.30 på morgonen, och i möjligaste mån till en och samma varumottagning.

– På det sättet minskar vi trafikmängden senare på dagen, förklarar Britta Svedin.

För att uppmuntra patienter och besökare att om möjligt ta sig till Sophiahemmet utan bil har Sophiahemmet utökat antalet cykelställ utanför entréerna. Det finns till och med speciellt anvisade p-platser för el-scootrar.

Personalparkering

Övriga parkeringsplatser inom Sophiahemmets område är reserverade för personal. Dessutom får personalen tillgång till 20 p-platser vid Ryttarstadion. För att underlätta att fler medarbetare ska ta cykel till jobbet finns det, förutom de vanliga cykelställen på området, även ett inhägnat och låsbart cykelställ mellan hus C och hus D.

Text: Inger Sundelin

Parkeringskarta
Färgmarkeringarna på kartan visar hur det är planerat: blått = personal, gult = besökare.