Sophiahemmet
Fråga specialisten

Fler fall men färre dör i bröstcancer

Sjukvård, Feb 4, 2020

Docent Nils Wilking, verksam vid Christinakliniken vid Sophiahemmet svarar på frågor om bröstcancer.

Varje år drabbas nära 10 000 kvinnor i Sverige av bröstcancer. Det är dubbelt så många som för 30–40 år sedan. Vad beror ökningen på?
– I första hand för att vi blir äldre. Risken för bröstcancer ökar med åren. Men det spelar också roll att vi har fått bättre diagnostikverktyg, som mammografi, ultraljud och vävnadsprov, vilka gör att vi kan upptäcka även förstadium till bröstcancer.

Hur är prognosen för dem som drabbas?
– Nya behandlingsmetoder har gjort att många fler överlever i dag jämfört med för 30 år sedan. Efter fem år har mindre än tio procent fått återfall. För kvinnor under 70 år har risken att dö i sjukdomen halverats!

Vet forskarna vad som orsakar bröstcancer?
– För ungefär var tionde drabbad finns ärftlighet med i bilden. Det finns också ett visst samband mellan bröstcancer och hormonbehandling efter klimakteriet. Om det sambandet även gäller de betydligt lägre hormondoser som numera skrivs ut i Sverige är oklart.

Vad kan vi själva göra för att minska risken att drabbas?
– Det viktigaste är gå på de regelbundna kontroller som vården kallar till. Känner du en knöl i bröstet ska den läkarundersökas snarast.

Vilken roll spelar kost och motion?
– Forskarna har sett en viss ökad risk för bröstcancer vid hög alkoholkonsumtion, men inga direkta samband mellan kosten och just bröstcancer. Att vara fysiskt aktiv är alltid bra. Forskning visar att intensiv träning under cellgiftsbehandling är positivt eftersom patienten blir starkare och att det då går att höja doserna.

Nämn några viktiga milstolpar i behandlingen av bröstcancer.
– Den bröstbevarande kirurgin som kom på 70-talet, och tilläggsbehandling som cellgifter och hormonblockerare. 2005 fick vi tillgång till läkemedlet Herceptin. Det gjorde att överlevnaden för kvinnor med en viss sorts hormonkänslig bröstcancer, så kallad HER2 positiv, förbättrades dramatiskt.

Vilka behandlingsmetoder väntar bakom hörnet?
– Vi tror mycket på immunterapi som redan i dag används för andra typer av cancer. Det kommer inom kort att börja användas också vid behandling av bröstcancer.

I dag är det Världscancerdagen, vad gör Christinakliniken för att uppmärksamma det?
– Vi gör inget speciellt mer än att jobba på som vanligt för att kvinnor som drabbas ska få den bästa behandlingen.

Aleris Christinakliniken vid Sophiahemmet nås på tel: 08-406 28 30 eller via hemsidan.