Sophiahemmet
Mötet

Fastighetschef med sikte på framtiden

Sjukvård, Dec 12, 2023

Nya affärsområdeschefen Magnus Huss ska se till att Sophiahemmets fastigheter är anpassade för både dagens och framtidens krav. I en ny fastighetsutvecklingsplan drar han nu upp riktlinjerna för vad som ska hända med byggnaderna fram till 2030.

Vad ingår i ditt nya arbete som chef för affärsområdet Fastighet på Sophiahemmet?
– Jag ska se till att våra fastigheter är utformade så att alla verksamheter har de bästa förutsättningarna att utföra sina uppgifter. I uppdraget ingår även att ta fram en fastighetsutvecklingsplan för Sophiahemmet fram till 2030.

Vad är din bakgrund?
– Jag har arbetat med fastigheter i över 30 år bland annat för Akademiska Hus. De senaste åren har jag varit konsult inom fastighetsutveckling. Det var i den rollen som jag först kom i kontakt med Sophiahemmet.

Vad var det i uppdraget som lockade?
– Att arbeta med fastigheter är att befinna sig i skärningspunkten teknik, människa och ekonomi, och det passar mig. Här på Sophiahemmet får jag dessutom, med risk för att låta lite högtravande, bidra till något som gör världen bättre.

Du ska som sagt ta fram en långsiktig fastighetsutvecklingsplan, vad innebär det mer konkret?
– En fastighetsutvecklingsplan är en målbild över vad man vill göra med sina fastigheter och innehållet i dem. Uppgiften är att ta fram en strategi för vad vi vill göra med våra fastigheter fram till 2030 – bygga nytt, rusta upp eller bygga om – och då säkerställa att vi gör rätt saker så att vi inte, så att säga, målar in oss i ett hörn.

Vilka är utmaningarna?
– En övergripande utmaning när man planerar för framtiden är ju att vi inte vet hur den ser ut. Därför måste vi bygga in handlingsberedskap och flexibilitet i planen för att snabbt kunna ställa om när nya behov och situationer uppstår. En mer konkret utmaning är att allt förändringsarbete vi gör med fastigheterna måste ske utan att den pågående verksamheten blir störd.

Flera av Sophiahemmets byggnader är kulturhistoriskt skyddade, hur ser du på det?
– Att det är en fördel, inte ett problem, och något vi ska vara stolta över. Tala om hållbarhet – flera av våra hus är över hundra år gamla och är fortfarande fullt användbara.

Hur ser planerna ut framåt ut?
– Fastighetsutvecklingsplanen ska vara klar i december 2024. För min del handlar det om att lära mig mer om Sophiahemmet och verksamheten här, och att fokusera på hur vårt arbete på Fastighet kan bidra till att sjukhuset och högskolan kan lyckas med sina uppdrag. Jag vill utveckla samarbetet mellan de olika verksamheterna, bygga en professionell fastighetsorganisation och utnyttja fördelen med att vi på Fastighet faktiskt är på plats på Sophiahemmet.

Text: Inger Sundelin
Foto: Sketchfab

Läs mer om Sophiahemmet