Sophiahemmet
Mötet

Hennes team underhåller 40 000 m² lokaler

Sophiahemmet, Okt 21, 2021

Född ”med en hammare i handen” räds hon inte att hugga i. Möt Sophiahemmets tekniska chef Madeleine Wirmark som nyligen fått ett utökat ansvarsområde.

Titeln är fortfarande teknisk chef, men i sin nya roll axlar hon ett större ansvar. Det innefattar ansvar för drifts- och teknisk personal, byggnadsvård samt underhåll av alla fastigheter, installationer och marken på vilken Sophiahemmet ligger. Kort sagt, Madeleine Wirmark har inga problem att fylla sina dagar.

– Det är ett högt tempo vilket passar mig. Jag gläds över förtroendet och möjligheterna att driva avdelningen framåt, säger hon.

Madeleine Wirmark har varit teknisk chef vid Sophiahemmets affärsområde FAM (Facility Management) sedan 2020. Hon har en bakgrund som data- och teleingenjör, drifts- och servicechef och har även haft operativa roller.

– Jag började som tekniker. Det gör att jag har god förståelse för praktiskt arbete. Man kan säga att jag är född med en hammare i handen och tycker det är kul att fixa med grejer.

Gillar raka rör

På frågan om hur det är att jobba på typiskt mansdominerade arbetsplatser konstaterar Madeleine Wirmark att det ofta är smidigt att jobba med män även om hon föredrar mixade arbetsplatser.

– Män är rakare i sin kommunikation. De säger vad de tycker och så löser man det. Jag är likadan och gillar raka rör.

Men det har inte alltid varit så enkelt. För ett antal år sedan var förutsättningarna annorlunda.

– När jag började i fastighetsbranschen var det vanligt med ”lilla gumman”. Jag var tvungen att jobba hårdare än andra för att visa att jag dög som kvinna. Attityderna på dagens arbetsplatser är betydligt bättre.

Vill jobba smart

Madeleine Wirmark klev in i sin nya roll i juni. Sedan dess har hon fokuserat på att utveckla rutiner och fortsätta skapa ordning och reda.

– Vi behöver komma ikapp med viss administration och stärka upp våra strukturer. Medarbetarna ska alltid veta vad de ska göra och det ska vara lätt att göra rätt.

Underhållsarbetet utgår från en underhållsplan men precis som i livet i övrigt uppstår saker längs vägen som gör att åtgärder omprioriteras. En utmaning är planera arbetet så att det inte påverkar verksamheterna alltför mycket.

– Om vi ska byta en sak i en byggnad kan vi välja att göra flera saker samtidigt för att inte behöva störa flera gånger och vi försöker lägga de stökigaste momenten på helger, kvällar och nätter när verksamheten inte är i full gång.

Framför sig ser Madeleine Wirmark en fastighetsförvaltning där man jobbar strategiskt och strukturerat.

– Vi behöver genomföra ännu fler projekt för att säkerställa en bra kvalitet i fastigheterna. Eftersom vi inte är så många, fem drifttekniker, en säkerhetskoordinator, en projektledare och jag, måste vi jobba smart för att lyckas.

Viktigt med relationer

A och O för en framgångsrik fastighetsförvaltning är att hyresgästerna har förståelse för de arbeten som görs. Det kan vara utmanande om det råder olika uppfattningar om vad som bör åtgärdas. FAM måste i första hand säkerställa att byggnaderna har den funktion som verksamheterna kräver och att de lever upp till de myndighetskrav som finns.

– Det är en balansgång. Hyresgästerna kanske vill ha något gjort för att det ska bli finare, men för oss är ofta det som inte syns viktigast. Om vi exempelvis byter en avloppsstam kanske de hellre sett att vi hade moderniserat ytskikten. Den prioriteringen måste vi kunna förklara på ett bra sätt.

Relationen till medarbetarna är också viktig för Madeleine Wirmark som har en tydlig uppfattning om vem hon är som chef och hur hon vill jobba.

– Som person är jag är positiv, hjälpsam och prestigelös. Jag vill gärna vara involverad i driften och gör det som krävs för att vi ska leverera ett bra resultat. Min drivkraft är att göra saker lite bättre. Jag vill också att alla ska må bra och tycka det är kul att komma till jobbet.

Fakta om FAM (Facility Management)

FAM är ett affärsområde inom Sophiahemmet som ansvarar för att byggnaderna, med tillhörande installationer som värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp, underhålls och är välfungerande. Verksamhetens mål är att skapa bra förutsättningar för Sophiahemmets sjukvård, utbildning och forskning. Affärsområdet svarar även för IT, telefoni, service, vaktmästeri och tvätt. FAM förvaltar totalt 16 byggnader, 40 000 kvadratmeter lokaler, 50 000 kvadratmeter mark och har 35 hyresgäster och 30 medarbetare.

Läs mer om Sophiahemmets sjukhus

Text: Marie Skeppstedt
Bild: Pia Hultkrantz