Sophiahemmet
Sophiahemmet och coronapandemin

Lindas berättelse från covidvården

Utbildning, Aug 21, 2020

Många av Sophiahemmet Högskolas lärare har deltagit i vården av covidpatienter under våren och sommaren. I några kortare filmer får vi höra deras berättelser om sina erfarenheter. Linda Gellerstedt är en av dem.