Sophiahemmet
Fråga specialisten

Alternativ när handtvätt inte är möjligt

Sjukvård, Mar 11, 2020

Caroline Lagerman, kvalitetsutvecklare på Sophiahemmet svarar på frågor om handsprit.

Vad är det för skillnad mellan att tvätta och sprita händerna?
– Att tvätta händerna är i regel fullt tillräckligt för att minska risken för att sprida smitta eller själv bli smittad. Det viktiga är att tvätta händerna ofta. Handsprit kan vara ett alternativ när det inte finns möjlighet till handtvätt.

När är handsprit bra att använda?
– Handsprit fyller främst en funktion inom sjukvården. Där har den en viktig roll som ett snabbt och skonsamt sätt att få rena händer före och efter varje patientkontakt.

– Handdesinfektion ger mindre hudirritation, är effektivare, enklare och går fortare än handtvätt. Men vid synligt smutsiga händer eller när man vårdat patienter med symptom på magsjuka så ska även vårdpersonalen tvätta med tvål och vatten.

Varför måste vårdpersonal sprita händerna mellan kontakt med olika patienter?
–Smittämnen finns på patientens hud och många studier visar att smitta sprids via händer även vid korta patientkontakter. Smittämnen överlever tillräckligt länge på händer för att hinna överföras till andra patienter och till omgivningen. Därför måste personalen sprita händerna efter kontakt med varje patient. Lika tät tvätt med tvål och vatten torkar ut huden.

Är handsprit ett alternativ även för personer utanför vården?
– För privatpersoner är handsprit ett utmärkt alternativ som komplement till handtvätt när det inte finns tillgång till tvål och vatten – vilket är det mest effektiva sättet att få bort smuts och smittoämnen om man tvättar ordentligt.

Hur använder jag handsprit på rätt sätt?
– Handsprit ska användas den när händerna är rena och helt torra. Kupa handen och fyll den med 2-4 ml handdesinfektionsmedel, (2-4 tryck beroende på hur stora händerna är). Gnid in medlet överallt på händerna. Börja med handflatorna, handryggarna, fingertopparna, runt alla fingrar och i tumgreppen. Avsluta med handlederna. Fortsätt gnida tills huden åter känns torr.

– Handdesinfektionsmedel kan även användas för att till exempel rengöra fjärrkontroller, mobiltelefoner och lysknappar.

Finns det något handsprit inte rår på?
– Ja, handsprit hjälper till exempel inte mot vinterkräksjukan.