Sophiahemmet
Sophia Direkt

Sophia Direkt – en digital vårdplattform

Sjukvård, Maj 7, 2021

I februari öppnade den digitala tjänsten Sophia Direkt. Den vänder sig till patienter som vill betala själv för sin vård och kan nås dygnet runt. Sophia Direkt är ett resultat av en ökad efterfrågan på privat finansierad vård och ett behov av en tydligare gemensam väg in till Sophiahemmets många verksamheter.

Redan för ett antal år sedan fanns idéer om hur Sophiahemmet skulle kunna öka servicen för de patienter som vill betala själva. Behovet baserades på en ökad efterfrågan, men också på ett internt behov av att ett digitalt kliv framåt för att kunna samverka kring patienten.

– Sophia Direkt underlättar för våra privat betalande patienter, samtidigt som den stärker Sophiahemmets varumärke. I dag finns dessutom en förväntan hos patienter att kunna ta kontakt med vården när det passar dem. Då är det viktigt att vi kan möta den, säger Åsa Larsson, projektägare och biträdande sjukhuschef.

Ta till vara digitaliseringens möjligheter

Tillsammans med projektledaren Helene Falkentoft startade hon ett projekt med syfte att kombinera patienternas behov med interna önskemål från Sophiahemmets egna verksamheter för att på bästa sätt ta till vara digitaliseringens möjligheter.

– Vi kom fram till att en digital kommunikationskanal skulle underlätta både för patienten och för våra vårdgivare. Vi ville också den skulle vara tillgänglig dygnet runt och att det dagtid skulle finnas möjlighet att chatta med oss, säger Åsa Larsson.

Tjänsten fick namnet Sophia Direkt.
Projektgruppen landande i en kravspecifikation på en vårdplattform där privat betalande patienter ska kunna söka vård och där medarbetare på ett säkert sätt ska kunna kommunicera i realtid med patienten och bjuda in kollegor i patientärenden. Valet föll på leverantören Doctrin och arbetet med att tillsammans med dem definiera och implementera en digital patientresa i vårdplattformen satte igång.

Flera verksamheter samarbetar

Att möta patienterna på ett nytt sätt innebär inte bara en förändring rent tekniskt, utan också organisatoriskt. Det genom att flera av Sophiahemmets egna verksamheter samarbetar kring uppdraget att bemanna chatten i Sophia Direkt.

– När vi gick ut med en intresseförfrågan till medarbetare om de ville bli vårdlotsar i den nya tjänsten blev gensvaret blev glädjande stort, säger Åsa Larsson.

En av dem som svarade ja är Rosie Becedas Doménech. Till vardags är hon sjuksköterska på Hälsocentralen och tycker inte att steget från kliniskt till digitalt arbete varken varit svårt eller långt. Som alla vårdlotsar har hon en grundlig utbildning i vårdplattformen och deltar även regelbundet i avstämningsmöten. Nu är hon en av Sophia Direkts mer erfarna vårdlotsar.

– Det är spännande att kommunicera digitalt med våra privata patienter och det känns bra att kunna svara på deras frågor direkt och lotsa dem till rätt tjänst, säger hon.

Fakta

Sophia Direkt lanserades den 1 februari. I ett första skede ingår tjänsterna

  • Boka privat läkarbesök
  • Hälsoundersökning
  • Intyg
  • Privat vårdplats

I nästa skede kommer utbudet att utökas med tjänster av vårdgivare inom Sophiahemmets område. För att använda tjänsten behövs svenskt BankID.

Läs mer om Sophia Direkt

Text: Inger Sundelin
Foto: David Bicho och Pia Hultkrantz