Sophiahemmet
Innovation, kvalitet och utveckling

Samarbete framgångsfaktor vid renovering

Sophiahemmet, Mar 31, 2021

Bättre arbetsmiljö och fräschare lokaler. Det är några av de förbättringar som ombyggnationen av hus M på Sophiahemmet har inneburit. Allt kom på plats i tid och nyckelorden till framgången är gott samarbete.

När Unilabs flyttade in i M-huset i början av 2019 påbörjades en av de mest omfattande renoveringarna i Sophiahemmets historia.18 månader senare är huset renoverat från grunden och arbetet har gjorts parallellt med att verksamheten pågått som vanligt. Det har ställt stora krav på en välsmord projektorganisation och effektivt samarbete.

– Det var en utmaning att genomföra ett så stort arbete utan att påverka verksamheten. Allt har flutit på tack vare tätt samarbete med hyresgästen och duktiga projektledare och entreprenörer, säger Rasa Feyli, projektledare vid Sophiahemmets affärsområde Facility Management.

På Unilabs, som hyr M-huset och bedriver röntgenverksamheten, håller man med om att arbetet gått smidigt trots stora ingrepp.

– Det är klart att den här ombyggnationen har fört med sig både ljud och en del damm, men det har inte inneburit några stora störningar för oss, säger Unilabs driftchef Sanna Ranta.

M-huset byggdes 1925–1926 för att husera just en röntgenavdelning. Planeringen inför bygget startade tre år tidigare av arkitekten Hjalmar Cederström som fick arbeta om sitt förslag hela 12 gånger innan det slogs fast. Sedan huset stod klart har det bedrivits röntgenverksamhet där. Byggnaden har kultur- och byggnadshistoriska värden vilket ställer extra krav på hur renoveringsarbeten får göras.

– Den så kallade k-märkningen innebär att vi måste vara varsamma för att skydda de arkitektoniska värdena. Därför har vi haft med en antikvarie som särskilt bevakat det, säger Rasa Feyli.

Blev stor renovering

Initialt var planen att det endast skulle göras ett mindre renoveringsarbete med vissa anpassningar till Unilabs verksamhet och en översyn av ventilationen. Rasa Feyli berättar att det snart blev tydligt att det krävdes en mer omfattande renovering för att få huset i gott skick.

– Vid inspektion av lokalerna fann vi att luften var dålig. Dessutom saknades ordentliga omklädningsrum för personalen.

Under projektets gång uppstod dessutom en del komplikationer. Vid arbetet med ventilationen visade det sig att även avloppsstammarna behövde bytas ut. Dessutom sprack några rör vilket medförde fuktskador och resulterade i ett totalt stambyte.

En ytterligare utmaning var att Unilabs ville byta ut sin befintliga datortomografiutrustning. Maskinen gick inte att demontera eller transportera i hissen. Det fick lösas genom att riva ytterväggen och byta utrustningen den vägen.

– Allt gjordes under en kväll med ett stort pådrag, inte minst kring säkerheten, berättar Sanna Ranta.

Dialog en framgångsfaktor

Samarbetet mellan Unilabs och övriga intressenter har varit prioriterat hela vägen.

– Vi har kontinuerligt deltagit på bygg- och samverksansmöten. På så sätt har vi kunnat hålla både vår personal och våra patienter informerade under arbetets gång, säger Sanna Ranta.

Rasa Feyli menar att transparens har varit en förutsättning för att få arbetet att fungera. Utöver kommunikation och samarbete pekar hon på vikten av att ha med rätt personer i projektet. De hantverkare som anlitats har varit vana med de förutsättningar som gäller vid Sophiahemmet.

– Vi har haft en bra entreprenör som varit flexibel och ställt upp både kvällar, nätter och helger när det har krävts. Det har gjort att vi kunnat hålla tidplanen, säger Rasa.

Bättre arbetsmiljö

Hon ser renoveringen som en rejäl makeover och berättar att många som jobbar i huset har uttryckt stor glädje över förbättringarna.

– Det känns meningsfullt och roligt att ha bidragit till det, säger hon.

Sanna Ranta är glad över de förbättringar som renoveringen inneburit för Unilabs verksamhet.

– Det är härligt! Vi har fått en bättre arbetsmiljö, det är fräscht och fint och känns jättebra. Vi är väldigt nöjda, säger hon.

Renoveringen av M-huset kommer inte att vara det sista renoveringsarbetet som Facility Management gör. Under 2021 ska en omfattande renovering av E-huset ske.

– Det ska vi göra i samma goda anda, fastslår Rasa Feyli.

Renoveringen av M-huset:
Nya stammar
Ny ventilation
Ny kyl- och värmeanläggning
Omgjort elsystem
Nya omklädningsrum
Ny dränering av krypgrunden
Ytskiktsrenoveringar
Tätning av fönster
Modernisering av hissarna.

Läs mer om Sophiahemmets sjukhus

Text: Marie Skeppstedt
Bild: Pia Hultkrantz