Sophiahemmet
Sophiahemmet och coronapandemin

Så bekämpar Barnsjukhuset Martina coronaviruset

Sjukvård, Mar 26, 2020

Barnsjukhuset Martina vid Sophiahemmet inför nu unika rutiner med vårdtält utanför sjukhuset för patienter med luftvägsbesvär, digitala vårdbesök och användande av smarta innovationer. Allt för att bekämpa coronaviruset.

– Trots den ansträngda vårdsituationen som nu råder i landet är vårt ansvar att bedriva fortsatt planerad- och akut vård för barn med högsta säkerhetstänk. Det gör vi bland annat med hjälp av systematiserade rutiner, högtalartelefon, vårdtält, en digital app med möjlighet att få ett fysiskt eller digitalt besök, berättar Claude Kollin, vd och barnkirurg vid Barnsjukhuset Martina.

Till det nyuppsatta vårdtältet utanför barnsjukhuset förs de patienter som söker akut vård och som inför sitt besök uppger olika typer av förkylningssymptom. Efter bedömning av sjuksköterska sker läkarundersökningen inomhus eller utomhus i vårdtältet. Här möts familjen av läkare och sjuksköterskor som bär full skyddsutrustning och som genomför provtagning och undersökning direkt på plats. Alla barn med luftvägssymtom undersöks i tältet och därmed skyddas andra barn som söker för helt andra symtom.

– Tanken är att minska risken för smittspridning bland andra patienter som söker upp barnsjukhuset. På detta sätt kan vi fortsätta att bedriva säker akutvård, säger Claude Kollin.

Digital app
En annan förbättring är den uppgraderade appen ”Martina” som utöver bland annat tidsbokning och rådgivning, nu fått en ny funktion – digitala vårdbesök med kvalificerad barnsjukvård. Den gör det möjligt att få snabb hjälp och minskar antal besök på akutmottagningen.

Centrum för Psykisk hälsa, Centrum för Vikthälsa och BVC har liksom akutmottagningen och den barn- och ungdomsmedicinska mottagningen möjlighet till dessa digitala vårdbesök, där barnet får träffa sin ordinarie specialist online.

– Syftet och fördelen med videofunktionen är att minska besöken på både akutmottagningen och de vanliga mottagningarna och därmed undvika möjlig exponering för Covid-19 viruset, förklarar Claude Kollin som också berättar att dörrhandtagen på Martina desinficeras automatiskt med hjälp av en splitterny svensk innovation.

Barnsjukhuset Martina vid Sophiahemmet har vårdavtal med Region Stockholm att bedriva kostnadsfri barn-och ungdomsmedicinsk vård i alla åldrar och akutvård för barn under 1 år.
För barn som fyllt ett år har barnsjukhuset inte akutvård på uppdrag av regionen, däremot kan de som har medlemskap även söka akut.

Läs mer om Barnsjukhuset Martina här.