Sophiahemmet
Sjukvård, råd och hälsa

Patientenkäter gör hälsocentralen bättre

Sjukvård, Dec 29, 2021

Digitala patientenkäter är ett effektivt sätt att ta reda på vad kunderna tycker.
– Svaren hjälper oss att bli bättre, säger Madeleine Lempke, verksamhetschef för Hälsocentralen Sophiahemmet.

Vad är KeyForCare?
– Det är ett digitalt enkätverktyg som vi använder för att ta reda på hur kunderna uppfattar oss. Enkäterna skickas ut och sammanställs automatiskt, vilket gör det möjligt för oss att få in många svar på ett effektivt sätt.

Varför började Hälsocentralen använda KeyForCare?
– Det är inget nytt för oss att ta in synpunkter från våra kunder. Vi hade tidigare ett verktyg som hette Netigate, men vi gjorde ett första test med KeyForCare hösten 2018. Det föll så väl ut att vi beslutade att gå över till det.

Hur går det till?
– Efter besöket får kunden ett sms med länk till enkäten och ungefär 50 procent av dem som får den brukar delta. Enkäten, som besvaras anonymt, består av ett antal frågor med svarsalternativ och en fritextdel där kunderna kan ge beröm eller förslag på sådant de tycker kan förbättras.

Hur redovisar ni resultatet?
– Vi presenterar sammanställningen för våra medarbetare veckovis. Vi lägger också upp patientkommentarer på den digitala informationstavlan i vårt patientcafé. Det är viktigt att redovisa vad våra kunder tycker.

Vad kan ni utläsa av enkäterna?
– Vi får ett kvitto på att våra kunder till övervägande del är nöjda och att de skulle rekommendera oss till någon annan. Svaren i kommentarsfältet ger oss också en bra uppfattning om vad kunderna önskar se för typ av förbättring, som exempelvis att få digitala kallelser. Något vi nu arbetar med att införa.

Vad skriver kunderna om och hur hanterar ni det?
– Glädjande nog är de absolut vanligaste kommentarerna ”professionellt, engagerat, vänligt”. Men det händer att vi får kritik också. Sådant som vi kan åtgärda tar vi itu med direkt. Det kom till exempel kommentarer om att väntetiderna var långa och att lokalerna var ganska slitna. Vi har nu rekryterat två läkare och två sjuksköterskor för att korta väntetiderna samt låtit renovera vårt patientcafé.

Vad är det viktigaste med KeyForCare?
– Att det ger oss en möjlighet att förbättra vår verksamhet utifrån kundens önskemål och synpunkter.

Läs mer om Hälsocentralen Sophiahemmet

Text: Inger Sundelin
Foto: Therese Asplund