Sophiahemmet
Fråga specialisten

Nya migränmediciner ger hopp

Sjukvård, Jun 11, 2024

Migränanfall med pulserande smärta, illamående och synförändringar kan plötsligt förstöra vardagen. Men nu finns det nya och effektiva mediciner som kan göra livet lättare för de omkring 1,4 miljoner svenskar som är drabbade.

Tor Ansved, specialist i neurologi på Neurology Clinic vid Sophiahemmet, du möter dagligen patienter med migrän. Vad är migrän egentligen?
– Det är en kronisk neurologisk sjukdom som ofta yttrar sig som kraftig och pulserande huvudvärk, ibland också med ljud- och ljuskänslighet. För en del av de drabbade börjar anfallet med synfältsbortfall eller ljusfenomen i ögonen, så kallad synaura. Migränanfallet kan också ofta ge illamående, ökad känslighet för ljus, ljud och lukter, koncentrationssvårigheter och humörpåverkan.

Vad händer i hjärnan under ett migränanfall?
– I samband med ett migränanfall så aktiveras speciella nervstrukturer i hjärnan vilket leder till att flera smärtretande molekyler, bland annat Kalcitoninrelaterad peptid (CGRP) frisätts. Det i sin tur bidrar till att blodkärlen utvidgas och att smärtkänsliga strukturer retas.

Vad är kronisk migrän?
– Det är när man har huvudvärk minst 15 dagar varje månad, varav minst åtta ska vara migränhuvudvärk. I vissa fall kan det vara så tätt mellan anfallen att det är svårt att veta när det ena slutar och nästa börjar. Det här innebär ett stort lidande för patienten, och det är inte alltid att omgivningen – eller arbetsgivaren för den delen – har förståelse för det.

Är migrän ärftligt?
– Ja, ungefär 70 procent av de som har migrän har någon nära släkting som också är drabbad. Sjukdomen drabbar i högre grad kvinnor i fertil ålder, men även barn och äldre av båda könen kan få den.

Stämmer det att vin och choklad kan orsaka migrän?
– Det finns många faktorer som kan trigga i gång huvudvärken, bland annat rött vin, choklad och starka ostar. Men också stress, starkt ljus och hormonella svängningar. För många kommer migränen när en stressig period är över, som på fredagskvällar eller efter en tentaperiod.

Det har kommit nya effektiva migränmediciner. Hur fungerar de?
– De blockerar CGRP-molekylen (eller dess receptor, alltså den struktur som CGRP-molekylen binder sig till) och förhindrar på så sätt att den retar smärtkänsliga strukturer i hjärnan. Till skillnad mot tidigare mediciner tas de här förebyggande i form av en spruta en gång i månaden. CGRP-blockerarna är väldigt effektiva och har få biverkningar – många patienter blir helt besvärsfria.
Sedan ett antal år tillbaka används också botoxinjektioner mot migrän. Det kan också vara en väldigt effektiv behandling. Utöver de förebyggande medicinerna är det viktigt att man också har mediciner, som man tar i samband med akuta anfall.

Kan vi göra något själva för att minska besvären?
– Jag brukar prata med mina patienter om hur viktigt det är med regelbundna vanor vad gäller sömn, mat och motion, och att undvika stress. Även avslappningsövningar och medicinsk yoga kan vara bra.

Vad blir nästa steg?
– Vi kan sedan mitten på december erbjuda patienterna CGRP-blockerare i form av tabletter. Det pågår också forskning om hur kognitiv beteendeterapi och andra psykodynamiska terapier kan användas vid kronisk smärta som migrän.

 

Text: Inger Sundelin