Sophiahemmet
Sophiahemmet och coronapandemin

Nya arbetsuppgifter i coronatider

Sjukvård, Jun 1, 2020

Vardagen på Sophiahemmets vårdavdelning är inte sig lik. Här vårdas nu patienter som opererats för allvarliga cancertillstånd istället för, som annars, relativt friska patienter.

För vårdavdelningens medarbetare har omställningen inneburit att de möter en helt annan kategori patienter än vanligt. Patienter som är mycket sjuka och som ofta får smärtlindring via en epiduralkateter i ryggen, vilket inte är så vanligt bland vårdavdelningens ordinarie patienter. Många har också fått en stomi i samband med sin operation. Det har lett till att vårdavdelningens medarbetare fått nya kunskaper och delvis ändrade arbetsuppgifter.

– Vi har uppdaterat våra kunskaper och även lärt oss helt nya saker. Bland annat har en sjuksköterska från Karolinska Universitetssjukhuset varit här och föreläst om stomi och epidural, säger Eva Löjström Wallin, biträdande chefsjuksköterska på vårdavdelningen.

Inställda operationer

Bakgrunden till förändringen är att akutsjukhusen under pandemin tvingas ställa in alla icke nödvändiga operationer och helt koncentrera sig på covid-19-patienter. Enbart akuta operationer och kirurgi för avancerade cancertillstånd får utföras. En del av eftervården måste samtidigt ske utanför akutsjukhuset, bland annat på Sophiahemmets vårdavdelning.

– Vi fick en fråga från Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset om vi kunde hjälpa till och på bara någon vecka var vi igång, säger leg. läkare Stefan Carlens som är specialist i kirurgi.

Till vardags arbetar han som kirurg på GHP Kirurgkliniken men är nu utlånad som avdelningsläkare till Sophiahemmets vårdavdelning. Han och kollegorna turas om att vara i beredskap på kvällar och helger.

Extra uppmärksamhet

En stor skillnad mellan den vanliga patientkategorin och de som nu kommer till Sophiahemmets vårdavdelning, är risken för komplikationer. Det är inte ovanligt med infektioner eller till exempel tarmvred efter så här stora ingrepp. Därför måste vårdpersonalen vara extra uppmärksamma på förändringar i patienternas tillstånd.

– Det händer ibland att patienten behöver åka tillbaka till Karolinska för att återigen opereras, påpekar Stefan Carlens.

Men det är inte bara den fysiska omvårdnaden av patienter som har förändrats, utan också den psykologiska. För den som drabbats av en cancersjukdom kommer insikten om allvaret först efter operationen.

– Då behöver vi finnas där för att lyssna och stötta. Även om vi inte kan göra så mycket konkret är det viktigt att vi möter dem i deras oro, säger sjuksköterskan Sandra Edman.

Patienterna är svårt sjuka och mycket medtagna efter sina krävande operationer. Det är inte ovanligt att de blir kvar på avdelningen i fem dagar, eller i enstaka fall längre än så. Det att jämföra med det ordinarie genomsnittet på 1,3 vårddygn.

– Det gör att vi hinner lära känna våra nya patienter på ett helt annat sätt och kommer dem närmare, säger undersköterskan Lotta Markusson.

Båda tycker att det känns mycket bra att Sophiahemmet avlastar akutsjukhusen i det pressade läget som nu råder, och bra att svårt sjuka patienter ges möjlighet att återhämta sig i lugn och ro. Att det dessutom är en utvecklande tid som kommer att få betydelse också för framtida patientmöten ser medarbetarna på vårdavdelningen som en extra bonus.

Text: Inger Sundelin
Foto: Pia Hultkrantz