Sophiahemmet
Forskning

Ny professor forskar om män med prostatacancer

Utbildning, Feb 21, 2024

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. Tack vare bättre behandlingar lever fler allt längre med sjukdomen. Men hur upplever de med obotlig prostatacancer sin situation? Det ska Sophiahemmet Högskolas nya professor Agneta Wennman-Larsen ta reda på med hjälp av ett nytt forskningsbidrag på tre miljoner kronor.

Agneta Wennman-Larsen – du har just blivit utnämnd till professor i omvårdnadsvetenskap, vad innebär det för dig?
– Min förhoppning är att jag som professor på Sophiahemmet Högskola ska kunna bidra till att utveckla forskningsområdet och ämnet omvårdnadsvetenskap. Som senior forskare ser jag också en viktig uppgift i att lyfta fram och stötta unga forskare i deras utveckling.

Vilka forskningsområden har du ansvar för?
– Jag ansvarar för två olika projekt vid Sophiahemmet, ett inom prostatacancer och ett inom dialysvård. Båda handlar på ett eller annat sätt om upplevelser av livsförlängande behandling vid sjukdom som inte kan botas. Jag är också involverad i projekt om sjukfrånvaro och återgång i arbete vid multipel skleros.

Du har nyligen fått ett forskningsbidrag på tre miljoner kronor från Sjöbergsstiftelsen. Vad ska bidraget användas till?
– Vi har fått fortsättningsmedel till vårt forskningsprojekt om livsförlängande behandling för män med obotbar prostatacancer. Behandlingsmöjligheterna för att kunna förlänga livet för dessa män har på kort tid utvecklats mycket och patienterna lever allt längre med sin sjukdom i det skedet. Men behandlingarna kan ha biverkningar, och sjukdomen försämras över tid. Här har forskningen inte hängt med och vi vet väldigt lite om hur männen mår över tid, hur de och deras närstående upplever balansen mellan att få behandling och hur den påverkar deras sista tid i livet. Med det nya anslaget kan vi följa de män som får behandling under längre tid. Vi kan också intervjua män som inte vill eller kan få livsförlängande behandling och närstående.

Hur ska forskningsanslaget användas?
– Vi ska göra ytterligare sex delstudier inom projektet. Med anslaget får vi möjlighet att finansiera de forskare som redan jobbar i projektet, men även ta in juniora forskare för att göra intervjuer, och sammanställa och sprida resultaten.

Hur kommer din forskning patienterna och deras närstående till nytta?
– Prostatacancer är en sjukdom som berör många och intresset för vad vi kommer fram till är stort. Både från patienter, deras närstående och från kliniker. Bland annat har vi bjudits in till olika patientföreningar för att berätta om resultaten. Forskare i projektet har även blivit inbjudna att föreläsa för läkare och sjukvårdspersonal i olika sammanhang.

Fakta:
Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. Den utgör ungefär en tredjedel av alla cancerfall hos män. 2021 diagnostiserades 10 188 män med prostatacancer och 2 077 dog. Effektivare behandling och förbättrade diagnostiska metoder gör att överlevnaden har ökat betydligt de senaste åren.
Källa: Cancerfonden

Text: Inger Sundelin
Foto: Pia Hultkrantz

Läs mer om forskning på Sophiahemmet Högskola
Läs mer om Agneta Wennman Larsen