Sophiahemmet
Tradition och historia

Noggrannhet kvalitetsutvecklarens bästa vän

Sjukvård, Feb 26, 2020

Efter flera år som intensivsjuksköterska tog Caroline Lagerman steget över till mer administrativa uppgifter. I dag är hon kvalitetsutvecklare på Sophiahemmet och verkar för god kvalitet och patientsäkerhet genom att skapa engagemang och delaktighet.

Vad gör du i din roll som kvalitetsutvecklare?
– Jag har många olika arbetsuppgifter, men generellt är mitt uppdrag att säkerställa att vi följer lagen och utvecklar och förbättrar oss i fråga om patientsäkerhet, kvalitet och miljö. I arbetet ingår också att göra uppföljningar av hur lagar och regler efterlevs och föreslå övergripande förbättringar där det behövs. Tillsammans med chefläkaren vill jag arbeta för god kvalitet och patientsäkerhet genom att skapa engagemang och delaktighet hos alla.

Kan du ge några konkreta exempel?
– Förra året genomförde vi patientsäkerhetsdialoger med chefer och medarbetare som arbetar med patientsäkerhet och kvalitet. Det för att öka samverkan mellan verksamheterna, och för att se var det finns behov av stöttning.

– Varje år gör vi interna revisioner för att se att reglerna efterföljs och för att ta reda på vad som behöver förbättras. En intern revision ledde till exempel till att vår tvätt- och textilavdelning renoverades och att personalens rutiner förbättrades för att matcha de vårdhygieniska krav som ställs. Jag är verkligen glad över våra interna revisorer, de gör ett toppenjobb.

Vad gör du just nu?
– Jag skriver vår patientsäkerhetsberättelse. Det är en genomgång av hur Sophiahemmet Sjukhus arbetar med patientsäkerhet, och vilka satsningar och förbättringar vi har gjort under året. Alltid lika roligt att se allt fint som har åstadkommits.

– Vid sidan om det sammanställer jag vår årliga kvalitetsredovisning. Där berättar vi om vårt systematiska kvalitetsarbete och de områden där vi lagt extra fokus under året. Både den och patientsäkerhetsberättelsen finns att läsa på sophiahemmet.se.

Det låter som att det blir en hel del jobb framför datorn?
– Ja det blir det, men inte bara. Jag är också ute och träffar medarbetare, deltar i olika möten och medverkar vid konferenser. I höstas var jag till exempel med på Kvalitetsmässan i Göteborg för att tala om vår e-tjänst för systematisk klagomålshantering. Varje år på Handhygienens dag den 5 maj finns jag på plats utanför vår matsal för att uppmärksamma vikten av att följa hygienrutinerna.

Vad är syftet med att ha en kvalitetsutvecklare på Sophiahemmet?
– I grunden vill vi erbjuda god vård och då hoppas jag att jag kan stötta verksamheterna att bli ännu bättre. Dessutom måste någon arbeta med kvalitet och miljö då vi är certifierade inom de områdena. Det krävs mycket arbete på olika nivåer för att bli certifierad och behålla certifieringen. Jag gör såklart inte allt själv men försöker hålla ihop alla delar så att inget missas.

Hur var det att gå från att arbeta kliniskt till det du gör i dag?
– Det är naturligtvis stor skillnad mellan att arbeta direkt med patienter och att jobba administrativt, men det finns också likheter. I mitt tidigare jobb som specialistsjuksköterska inom intensivvård var det också oerhört viktigt att vara noggrann, ha full kontroll och kunna hantera avancerade tekniska system.

Vad är det roligaste i ditt jobb?
– Kontakten med verksamheterna och alla medarbetare inklusive våra vårdgivare och högskolan. Vi har ett gott samarbete och det finns en stor förståelse och uppslutning kring kvalitets- och hållbarhetsfrågor.

Läs också vår nypublicerade patientsäkerhetsberättelse här.

Text: Inger Sundelin
Foto: Pia Hultkrantz