Sophiahemmet
Utbildning på Sophiahemmet Högskola

Matilda Ernkrans ger Sophiahemmet vitsord

Utbildning, Okt 29, 2019

– Här på Sophiahemmet Högskola finns ett brinnande engagemang och riktigt bra utbildningar, vilket sprider sig och gör att studenter söker sig hit.
Det sa Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, vid sitt besök på Sophiahemmet.

Hon hade själv tagit initiativ till att få träffa högskolans ledning och studenter för att se hur verksamheten bidrar till kompetensförsörjningen inom vården. Matilda Ernkrans summering var positiv.