Sophiahemmet
Forskning

Kunskap i fokus för vår nya professor

Utbildning, Apr 28, 2020

Mia Bergenmar har vigt större delen av sitt yrkesliv åt cancervård och cancerforskning och på senare år åt att lära ut sina kunskaper till studenter. Nu befordras hon till professor på Sophiahemmet Högskola.

Mia Bergenmar har en lång karriär inom cancervård och cancerforskning och har ända sedan start ägnat sig åt att försöka hitta sätt att förbättra situationen för cancerpatienter. En av de frågor som Mia anser vara allra viktigast är patientens rätt till information – något som genomsyrar både hennes forskning och undervisning som professor vid Sophiahemmet Högskola.

– Patienten ska kunna känna sig delaktig och som en person, inte bara ett objekt som blir vårdat, förklarar Mia.

Hon har precis varit huvudhandledare för en doktorand som skrivit en avhandling om ett nytt arbetssätt för rapportering mellan arbetspassen på vårdavdelningar. Normalt sett överförs patientinformationen digitalt, mellan sjuksköterskorna, men i avhandlingen testas en modell som går ut på att involvera patienten i informationsutbytet. Mia hoppas på att kunna ta med sig forskningsresultaten i undervisningen, det vill säga vikten av att rapportera med patienten i fokus – och med patientmedverkan där det är möjligt.

Lärare på högskolan

Mia, som hade arbetat i över 30 år på Karolinska Universitetssjukhuset, tillfrågades 2018 om att bli lärare på Sophiahemmet Högskola.

– Jag tänkte att jag är för gammal för att tänka “jag gör det sedan” – det får bli nu eller inte alls. Det var ett stort steg för mig, men jag är glad att jag gjorde det. Det är roligt och stimulerande med de nya arbetsuppgifterna!

Att uppnå den högsta nivån inom akademin, att bli professor, är för många en livslång dröm. För Mia, som blev befordrad till professor på Sophiahemmet Högskola i februari i år, har det inte varit så. Hon skrattar högt och utropar ”nej, nej, nej, nej!” som svar på frågan om hon alltid har haft siktet inställt på att bli professor.

– Nej, det har aldrig varit ett livsmål i sig. Jag kände mig jättenöjd när jag blev docent och tänkte då att jag hade nått mitt vetenskapliga mål. Så att jag nu har blivit professor känns såklart jätteroligt och jag känner mig väldigt stolt, förtydligar hon.

Vill förmedla kunskap

Det är tydligt att Mias drivkraft och ambition alltid har legat i att förmedla kunskap, både till patienter och studenter. Som lärare på Sophiahemmet Högskola har hon fått möjligheten att kombinera undervisning, teoretiska expertkunskaper i vetenskaplig metod och praktiska erfarenheter inom cancervård.

– Så här i tider av pandemin är lärosätets uppgift med utbildning viktigare än någonsin. Det känns meningsfullt att vara delaktig i att sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor kommer ut på arbetsmarknaden.

Forskning ur klinisk vardag

Mia har i sin forskning alltid utgått från patienterna och forskningsfrågorna har kommit till henne i den kliniska vardagen. Hennes första studie föddes ur att patienter som opererat bort leverfläckar som visats vara malignt melanom, den svåraste formen av hudcancer, fick vänta upp till tre månader innan de fick träffa en cancerspecialist. Vid den här tiden fick patienterna mycket knapphändig information, både om sjukdomen och vad som ska hända vid läkarbesöket.

– De här patienterna var såklart oroliga. Att lämna personer i oro i onödan är ju helt fruktansvärt, säger Mia som kände stark empati i detta.

Situationen ledde till att Mia medverkade i en studie där resultatet talade sitt tydliga språk: de patienter som fick information om sjukdomen och hur läkarbesöket skulle gå till inför läkarbesöket hade mer kunskap om sjukdomen än dem som fick informationen vid ett senare tillfälle.

– Där och då väcktes mitt intresse för forskning. När man så tydligt kunde visa att det gjorde skillnad, berättar Mia.

Full fart framåt

Framåt väntar fler spännande projekt och fortsatt forskning.

– Det kommer hända många spännande saker längs resans gång och så sent som i höstas åtog jag mig en ny doktorand som jag kommer att arbeta med i minst fem år. Det kommer att bli full fart framåt!

Läs mer om Mia här.

Text: Moa Linette Lindahl
Foto: Pia Hultkrantz