Sophiahemmet
Fråga specialisten

Högt blodtryck en varningsklocka

Sjukvård, Apr 16, 2024

Högt blodtryck är en allvarlig hälsorisk, men går att behandla. Det bästa är att kombinera läkemedel med olika typer av livsstilsförändringar enligt Johan Friberg, specialist i allmänmedicin och internmedicin, på Hälsocentralen på Sophiahemmet.

Hur vanligt är det med högt blodtryck?
– Det är väldigt vanligt. Ungefär 30 procent av alla mellan 30 – 80 års ålder, och över 50 procent av alla över 65 har hypertoni, alltså högt blodtryck. Blodtryck är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet pumpas från hjärtat ut i kroppen. Övertrycket är det maximala trycket när hjärtat drar ihop sig och undertrycket är vilotrycket i blodkärlen mellan hjärtslagen. Ett blodtryck som ligger över 140/90 räknas som högt.

Vad beror högt blodtryck på?
– Till viss del på våra gener. Om någon av dina föräldrar har högt blodtryck är risken ökad att du också har eller får det. Men även livsstilsfaktorer som stillasittande, övervikt och stress, påverkar blodtrycket negativt.

Vad händer i kroppen?
– Högt blodtryck som inte behandlas skadar kroppens celler, framför allt i blodkärlen. Det kan i sin tur leda till allvarliga sjukdomstillstånd som stroke, hjärtinfarkt, förmaksflimmer, njursjukdom och demens. Forskning visar att högt blodtryck ökar risken att dö i hjärt-kärlsjukdom.

Hur märks det att man har högt blodtryck?
– Det vanligaste är att det inte märks alls. Hos de flesta upptäcks det vid en rutinmässig blodtrycksmätning. Därför är det viktigt att mäta blodtrycket, åtminstone när man kommit upp i medelåldern, till exempel hos sin husläkare. Det finns också bra blodtrycksmätare för hemmabruk.

Vilken behandling finns det?
– Det finns i dag flera blodtryckssänkande mediciner med bra effekt och som oftast inte ger biverkningar. Ibland räcker det med livsstilsförändringar, men min erfarenhet är att man ofta uppnår de bästa effekterna med en kombination av läkemedel och livsstilsförändringar.

Vilka är de viktigaste livsstilsförändringarna för att sänka blodtrycket?
– Generellt brukar jag rekommendera mina patienter att gå ner i vikt, dra ner på saltet, sluta röka, stressa mindre och träna mer.

Fakta
Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver (mm Hg). Blodtryck är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet pumpas från hjärtat ut i kroppen. Övertrycket är det maximala trycket när hjärtat drar ihop sig och undertrycket är vilotrycket i blodkärlen mellan hjärtslagen. Ett normalt blodtryck ska vara under 140/90 om det mäts på vårdinrättning. Mäter man blodtrycket själv ligger gränsen på 135/85 eftersom man ofta är mindre stressad vid egenmätningar.

Text: Inger Sundelin

Läs mer om Sophiahemmet