Sophiahemmet
Innovation, kvalitet och utveckling

Gamla arbetskläder får nytt liv

Sjukvård, Okt 13, 2020

När Sophiahemmets arbetskläder behövde bytas ut väcktes en idé. Tanken var att använda de gamla kläderna för att skapa något nytt. Nu cirkulerar ett 100-tal västar som annars hade eldats upp och ökat på växthuseffekten.

– Att tänka lite smartare, lite längre och ta ett ansvar har varit jättekul! Projektet har blivit en symbol för Sophiahemmets långsiktiga hållbarhetsarbete, säger Britta Svedin, chef för servicecenter vid Sophiahemmet som tillsammans med Textilia och Stormie Poodle drivit det Vinnovafinansierade projektet ”Cirkulära tvätterier”.

Målet med projektet har varit att skapa nya produkter av Sophiahemmets utrangerade arbetskläder och därefter låta Sophiahemmets medarbetare använda dem. På så sätt förlängs livet på textilierna och resurser sparas genom att de återanvända artiklarna ersätter nytillverkade.

– Idag finns i praktiken inte någon återvinning av textilier. Utrangerade textiler från tvätteriet skickas till förbränning. Många gånger har dessa textilier en god kvalitet och mycket kvar att ge men det är svårt att hitta användningsområden för dem, förklarar Jonas Olaison, hållbarhetschef på Textilia.

Social hållbarhet viktigt

De nya produkterna har tagits fram utifrån Sophiahemmets behov och önskemål samt Textilias krav på industriell tvätt under ledning av upcyclingsföretaget Stormie Poodle. Detta har resulterat i åtta prototyper varav en värmande väst och brödkorgs- och brickdukar. Tillverkningen av västarna och dukarna skedde hos Sigtuna Hantverkshus, ett socialt företag där personer som står långt ifrån arbetsmarknaden får arbetsträna och arbete.

– Fokus har legat på att skapa en ny cirkulär affärsmodell som skapar värden både internt och externt. Vikten av att ta tillvara på alla resurser, både mänskliga och materiella, har varit en genomgående röd tråd i projektet och en förutsättning för ett hållbart cirkulärt samhälle, säger Caroline von Post på Stormie Poodle.

En av produkterna är sprungen ur ett önskemål från Sophiahemmets medarbetare om ett kortärmat värmande plagg. Sömmerskornas arbete har resulterat i att över 100 värmevästar cirkulerar mellan Sophiahemmets verksamhet och tvätteriet. Skjortor av blandmaterial som annars skulle ha kasserats.

– Att vi gått i mål och utvecklat produkterna känns mycket bra, de fyller funktion och vi som brukar dem kan varje dag känna stolthet över att vi tar ansvar för vår miljö, berättar Britta Svedin.

Alla är vinnare

Sophiahemmets nya produkter bidrar till att resurser i form av energi, vatten och kemikalier sparas jämfört med att tillverka en ny produkt av nytt material och Textilia minskar sin avfallsmängd.

– Alla vinner på detta. Vi och Sophiahemmet får en ny, hållbart tillverkad produkt som fyller ett behov och som samtidigt kommunicerar våra värderingar kring hållbarhet, säger Jonas Olaison.

Läs mer om Sophiahemmets policy för hållbar utveckling