Sophiahemmet
Utbildning på Sophiahemmet Högskola

Fördelar med digital utbildning

Utbildning, Maj 28, 2020

I juni tar Christine Rommedahl examen som specialistsjuksköterska med inriktning hjärtsjukvård. Då är två års distansstudier på halvfart vid Sophiahemmet Högskola avklarade. Sedan i mars sker utbildningen helt och hållet digitalt.

– Det digitala arbetssättet passar mig och gör att jag kan planera studierna som jag vill, säger Christine Rommerdahl.

Sedan 2009 arbetar hon på hjärtvårdsavdelningen vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Snart är hon tillbaka där- som specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård.

– Jag har alltid drömt om att vidareutbilda mig inom hjärtsjukvård och när regionen erbjöd ett antal utbildningsplatser inom det området tog jag chansen direkt, berättar hon.

Distans och halvfart

Att hennes val föll på Sophiahemmet Högskola beror först och främst på att hon hört mycket gott om utbildningen, men också för att den sker på distans och på halvfart.

– Att studera på heltid på annan ort hade inte fungerat för mig, varken ekonomiskt eller familjemässigt.

Huvuddelen av utbildningen har redan från start skett via högskolans digitala lärplattform, men i mitten av mars ställde Sophiahemmet Högskola om och blev helt och hållet digital vad gäller till exempel föreläsningar och seminarier. De praktiska momenten däremot, det vill säga klinisk färdighetsträning och praktik på vårdavdelningar, fortsätter som tidigare och i enlighet med regionernas riktlinjer.

Coronapandemin skyndade på omställningen, men förändringen hade kommit ändå. Digital undervisning ligger i tiden och har i vissa fall pedagogiska fördelar. Dessutom ger det större flexibilitet, effektivare resursanvändning och lägre klimatpåverkan i form av minskat resande för såväl studenter som lärare.

– Omställningen har fungerat över förväntan bra. Det blev ju egentligen ingen större skillnad eftersom så stor del av vår utbildning redan från början skedde på distans.

Videosända föreläsningar

I dag sänds alla föreläsningar via zoom och finns tillgängligt även i efterhand via högskolans studentportal. Grupparbeten sker via en digital mötesplats där studenterna kan diskutera olika frågor och dela textdokument. Kontakten med lärarna går via lärplattformen och videomöten. Också examinationerna görs via lärplattformen i form av kunskapstest, muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

– Just nu skriver jag på min sista examinationsuppgift och då har jag nära kontakt med min handledare som svarar på frågor och ger mig feedback.

Christine Rommedahl är genomgående nöjd med sin utbildning och att tycker hon har lärt sig mycket både rent medicinskt och om omhändertagande och patientbemötande. Inte minst gruppdiskussionerna med studiekamraterna har varit givande.

– Nu ser jag fram emot att komma tillbaka till jobbet på heltid och få omsätta mina nya kunskaper i praktiken, säger hon.

Läs mer om Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning hjärtsjukvård
Läs mer om uppdragsutbildning

 

Text: Inger Sundelin