Sophiahemmet
Forskning

Fördelar med att föda i vatten

Forskning, Sjukvård, Jun 17, 2019

Det finns fördelar med att föda barn i vatten. Det visar studier av Sophiahemmet Högskolas Hanna Ulfsdottir som ägnat de senaste fyra åren åt att forska om vattenförlossningar. I dag disputerar hon och presenterar de första svenska studierna i ämnet.

Hanna Ulfsdottir ser forskningen som ett viktigt bidrag till debatten om vattenfödslar.

– Tidigare har detta ämne varit präglat av mycket tyckande som inte baserats på vetenskap. Genom att lyfta ämnet och forska kring det kan vi nu förhoppningsvis ha en mer vetenskaplig debatt, säger Hanna Ulfsdottir.

Forskningsresultaten som gäller kvinnor med lågriskförlossningar visar att:

  • De mellanstora bristningarna är färre bland kvinnor som föder i vatten.
  • Det används färre värkstimulerande dropp i samband med vattenfödslar.
  • Antalet så kallade ”hinnsprängningar” (där hinnsäcken tas hål på så att fostervattnet går) är färre vid vattenfödslar.
  • Att det inte är någon skillnad vad gäller barnets välmående vid födseln men att det finns en ökad risk att navelsträngen går av i samband med förlossningar i vatten.
  • Att kvinnorna känner en högre grad av kontroll och lägre nivå av smärta vid barnets födsel och att vattnet ger en känsla av smärtlindring och avslappning. De upplever att de blir stärkta och självständiga under födandet och att badet bidrar till trygghet. Förlossningen känns mer naturlig.
  • Att barnmorskor har en mer positiv inställning till vattenförlossningar jämfört med läkarna.

 

Text och foto: Pia Hultkrantz