Sophiahemmet
Sjukvård, råd och hälsa

EKG kan rädda hälsa och liv

Sjukvård, Okt 14, 2022

EKG – elektrokardiogram – är en undersökningsmetod där hjärtats elektriska aktivitet registreras med hjälp av elektroder. Det kan bland annat användas för att upptäcka förmaksflimmer och med det rädda liv.

Vad är EKG och vad visar det?
EKG står för elektrokardiogram och mäter hjärtats elektriska aktivitet. Det kan bland annat upptäcka hjärtsjukdomar, medfödda hjärtfel, pågående eller tidigare hjärtinfarkter, hjärtmuskelinflammation, förtjockningar i hjärtmuskeln och störningar i hjärtats rytm, till exempel förmaksflimmer.

Vad är förmaksflimmer?
Det är när hjärtat slår oregelbundet och gör att det inte kan pumpa runt blodet som det ska. Hjärtrytmen styrs då inte av sinusknutan, som är hjärtats normala impulsgivare, utan av ett elektriskt kaos.

Varför är det viktigt att upptäcka förmaksflimmer?
Förmaksflimmer ökar risken för den typen av stroke som orsakas av en blodpropp i hjärnan. Varje år drabbas cirka 25 000 personer och av dem dör omkring 6 500. För varje stroke som kan förhindras besparas människor ett stort lidande, och samhället betydande kostnader. En studie från Hjärt-Lungfonden visar att en enda stroke kostar samhället drygt 740 000 kronor.

Hur kan förmaksflimmer upptäckas?
Patienten som har permanent förmaksflimmer märker kanske inget själv. Men det syns tydligt vid en EKG-undersökning där man mäter hjärtats elektriska aktivitet.

Vilka är fördelarna med EKG-undersökningar?
Det är ofarligt, billigt och smärtfritt. En utmärkt undersökning för att hitta permanent förmaksflimmer bland annat. Det tar bara några minuter och innebär ingen större kostnad eller arbetsbelastning för vården.

När är det motiverat att ta ett EKG?
Oregelbunden hjärtrytm bör undersökas med EKG, annars är det rimligt att – som screening – någon gång per år ta ett EKG på patienter över 60 år.

Fakta:
EKG (elektrokardiogram) sker med hjälp av små klisterlappar med elektroder som fästs på bröstkorg, armar och ben. Elektroderna fångar sedan upp och registrerar hjärtats elektriska aktivitet. Undersökningen tar cirka tio minuter.
Förmaksflimmer är när hjärtat slår oregelbundet och gör att det inte kan pumpa runt blodet som det ska.
Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. Det är den vanligaste orsaken till neurologiska funktionsnedsättningar hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtinfarkt och cancer, både i Sverige och globalt.

Läs mer om Sophiahemmet Sjukhus

Text: Inger Sundelin
Foto: Therese Asplund