Sophiahemmet
Sophiahemmet och coronapandemin

Coronapandemin – tillsammans kan vi minska smittspridningen

Sjukvård, Apr 3, 2020

Antalet smittade av covid-19 fortsätter att öka och fortfarande är det Stockholm som är hårdast drabbat. Myndigheterna skärper nu reglerna för att minska smittspridningen och för att inte ytterligare belasta en redan hårt pressad sjukvård.

Nu behöver vi alla hjälpas åt för att minska smittspridningen genom att begränsa kontakten mellan människor. Det gäller självklart också för alla som arbetar eller söker vård på Sophiahemmet.

Det här gör Sophiahemmet:

 • Vi har besöksförbud på vårdavdelningarna för att undvika att sköra patienter blir smittade.
 • Vi minimerar antal personer som rör sig i våra lokaler genom att avråda besökare från att ta med närstående eller annan stödperson.
 • Vi uppmanar alla att hålla avstånd när det är möjligt. Vi har därför på flera ställen glesat ut besöksstolarna.
 • Folkhälsomyndighetens rekommendation är 1,5 – 2 meter.
 • Vi uppmanar våra besökare att ta sig hit på ett ansvarsfullt sätt och om möjligt undvika kollektivtrafiken.
 • Våra läkare sköter många patientkontakter på telefon eller video, när detta är möjligt och patientsäkert.
 • Vi använder adekvat skyddsutrustning vid patientkontakt, för högsta säkerhet.
 • Sedan tidigare har vi utökat städning och spritning av dörrhandtag i våra lokaler, liksom ökat tillgången på handsprit på alla mottagningar.
 • Våra medarbetare är bara på arbetet om de känner sig helt friska.
 • Vårt café följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att kunna ta emot gäster på ett säkert sätt.

Det här bör du göra för att inte smitta andra eller själv bli smittad:

 • Håll dig informerad om utvecklingen. 1177 Vårdguiden uppdaterar fortlöpande sin information och följ även rapportering i media.
 • Stanna hemma om du är sjuk. Det gäller även om du bara är lite sjuk.
 • Var uppmärksam på luftvägssymtom som snuva, halsont, hosta eller feber. Håll dig hemma till symtomen gått över och sedan ytterligare två dygn.
 • Begränsa kraftigt dina sociala kontakter.
 • Håll avstånd till människor du möter, rekommendationen är 1,5 – 2 meter.
 • Stanna hemma i påsk. Undvik icke nödvändiga resor till och från Stockholm tills myndigheternas rekommendation ändras.
 • Är du 70+ eller tillhör någon riskgrupp så är rekommendationen att du ska isolera dig i hemmet. Be en närstående eller granne hjälpa till med handling och liknande.
 • Tvätta händerna frekvent med tvål och vatten i minst 30 sekunder, använd handsprit om tillgång till tvål och vatten är begränsad och undvik att beröra ansiktet i den mån det går. Se våra filmer om hur du tvättar och spritar händerna här.
 • Behöver du nysa eller hosta, gör det i armvecket.
 • Träffa inte äldre släktingar och andra som befinner sig i riskgruppen. Ring, mejla eller träffas på Facetime istället.
 • Gör en självskattning för att se om du behöver kontakta vården här.
 • Läs mer även på Folkhälsomyndighetens hemsida och Krisinformation.se