Sophiahemmet
Sjukvård, råd och hälsa

Carlakliniken – efterfrågat tillskott i Stockholms gynekologi

Sjukvård, Okt 18, 2022

På bara tre år har den privata gynekologiska kliniken Carlakliniken vid Sophiahemmet vuxit sig stor. Men grundarna känner sig inte klara än. Målet är att ta emot långt fler patienter än vad man gör idag.

För tolv år sedan startade gynekologerna Saskia Eklind och Katarina Brywe en privat gynekologklinik vid Carlanderska sjukhuset i Göteborg. 2014 köpte de en operationsrobot för att, utöver traditionell kirurgi, kunna erbjuda sina patienter titthålskirurgi.

Framgångarna i Göteborg och så småningom även Malmö fick dem att börja snegla mot Stockholm. Eftersom Carlanderska sjukhuset är Göteborgs motsvarighet till Sophiahemmet Sjukhus föll det sig naturligt att kontakta Sophiahemmet. Inte minst för att operationsverksamheten är beroende av en högkvalitativ vårdavdelning och på Sophiahemmet fanns även en operationsrobot.

– Miljön på Sophiahemmet är trevlig, läget bra och här finns en etablerad struktur som gör att vi kan fokusera på vår verksamhet, säger Katarina Brywe.

Ett stort behov

För tre år sedan startade de en mindre mottagning på den urologiska mottagningen vid Sophiahemmet.

– Vi började i liten skala och insåg ganska snart att det fanns ett stort behov av ytterligare en professionell gynekologisk klinik i Stockholm, säger Saskia Eklind.

Carlakliniken vid Sophiahemmet har sedan vuxit organisatoriskt. Idag är man sexton anställda som tar emot cirka 7 000 patienter och genomför cirka 450 operationer per år. Mestadels livmoderframfall och avlägsnande av livmoder, men man gör även andra gynekologiska operationer. De patienter som har behovet, läggs in på Sophiahemmets vårdavdelning efter operation.

Personlig vård

Enligt Saskia Eklind och Katarina Brywe är de korta väntetiderna, kontinuiteten och den höga servicenivån på Carlakliniken några av anledningarna till framgångarna.

– Hos oss känner sig patienterna trygga eftersom de följs av i stort sett samma personal under hela processen. Vi är snabba på att höra av oss om provsvar, vi ringer upp alla patienter och är nåbara om någon har frågor. Det gör vården personlig och omhändertagande, säger Katarina Brywe.

Saskia Eklind tillägger att tack vare att de är förhållandevis få på Carlakliniken, har man kunnat hålla en hög standard med riktlinjer och kontrollfunktioner, så att allt verkligen åtgärdas. Bland annat har varje operationspatient en personlig koordinator. Men det viktigaste är förstås patientnöjdheten, som mäts via det nationella kvalitetsregistret GynOp, som visar att Carlakliniken ligger topp tre i Sverige.

Trivseln bland dem som jobbar på Carlaklinken är hög. Det är ett kompetent lag där alla tar gemensamt ansvar och där den vackra miljön och det goda rykte som Sophiahemmet har bidrar till att det varit lätt att rekrytera.

– Efterfrågan är enorm. Patienterna känner sig väl omhändertagna och många erfarna gynekologer vill jobba hos oss, säger Saskia Eklind.

Nöjd med vården

Lena Karlsson, som har en privat sjukvårdsförsäkring genom sin arbetsgivare opererades nyligen för livmoderframfall. Hon är mycket nöjd med vården.

– Operationstiden bokades snabbt och hela processen före, under och efter operationen var jättesmidig. Jag kände mig otroligt väl omhändertagen och uppskattade hur noggrant provtagningarna sköttes. Ingenting lämnades åt slumpen, säger hon.

Efter operationen hade hon några kvarstående besvär och fick därför vara kvar på vårdavdelningen tills dess att det började fungera.

– Det kändes tryggt att möta personal jag kände igen och de gav sig inte förrän jag mådde bra! Först då fick jag åka hem.

Vill ha vårdval

Trots att Carlakliniken vid Sophiahemmet idag är väletablerad och eftertraktad är de inte riktigt färdiga.

– Vi vill gärna expandera och kunna ta emot ännu fler patienter. Vårt nästa steg är att söka vårdval Stockholm specialiserad gynekologi, säger Saskia Eklind. Då kommer vi kunna ta emot långt fler patienter, inte bara de med privat sjukvårdsförsäkring eller de som väljer att betala själva, som det är idag.

Text: Maria Zaitzewsky Rundgren
Foto: Pia Hultkrantz

Läs mer om Sophiahemmet Sjukhus