Sophiahemmet
Fråga specialisten

”Benskörhet en dold folksjukdom”

Sjukvård, Okt 17, 2023

Benskörhet eller osteoporos gör inte ont eller ger symptom förrän den dagen man får en fraktur. Därför kan den ses som en dold folksjukdom. Christina Rönnmark, specialist i allmänmedicin, berättar mer om sjukdomen.

Vad innebär benskörhet eller osteoporos?
Det är ett tillstånd där hela skelettet successivt försvagas och hållfastheten försämras. Skelettet är en levande vävnad, ett organ som omsätts under hela livet genom benuppbyggnad och nedbrytning. Men vid benskörhet är omsättningen störd och skelettet bryts ned snabbare än det hinner byggas upp. Det innebär att man kan få en fraktur efter ett lättare trauma som till exempel ett fall från samma plan.

Hur vanlig är sjukdomen?
Ungefär varannan kvinna och var femte man drabbas under sin livstid av en fraktur orsakad av benskörhet. Kvinnor drabbas oftare än män och då vanligast efter klimakteriet när östrogenhalten sjunker.

Vad är orsaken till benskörhet?
När vi blir äldre minskar bentätheten hos alla men hur snabbt det sker beror till stor del på ärftlighet. Bentätheten minskar snabbare hos kvinnor efter klimakteriet som en följd av sjunkande nivåer av östrogen. Benskörhet kan också orsakas av en rad andra olika tillstånd och sjukdomar, men även vid behandling med vissa läkemedel som till exempel lång tids behandling med kortison.

Vilken typ av fraktur orsakas ofta av benskörhet?
Frakturer i handled, överarm, kota, höft och bäcken. Kotfraktur ger symptom med ryggvärk och kan ibland bli felbedömt som ryggskott. De allvarligaste frakturtyperna är kot- eller höftfrakturer som kan orsaka stort lidande.

Hur upptäcks benskörhet?
Om man haft en fraktur i höft, kota eller handled kan det vara ett tecken på benskörhet och för att kunna ställa en diagnos genomförs en bentäthetsmätning. Ökad risk för framtida frakturer eller om benskörheten orsakas av annan sjukdom kontrolleras genom blodprover och ibland ryggröntgen. Det vanligaste är att benskörhet till en början inte känns eller märks. Sjukdomen brukar ses som en dold folksjukdom eftersom den inte upptäcks före man bryter sig.

Vad kan en person med benskörhet göra själv?
Som vid många andra sjukdomar är det bra med fysisk aktivitet. Att förbättra muskelstyrka och balans minskar risken för fall och fraktur. Man bör äta allsidig och näringsriktig kost, se till att få i sig kalcium och D-vitamin. Rökning ska undvikas eftersom det skyndar på utvecklingen av benskörhet. Dessa rekommendationer gäller även för att förebygga osteoporos.

Vad erbjuder vården för behandling?
Det finns flera läkemedel som bromsar utvecklingen av benskörhet. Behandling ges i olika intervall i form av infusion, injektion eller läkemedel i tablettform tillsammans med tillskott av kalcium och D-vitamin. Dessa läkemedel gör att nedbrytningen av skelettet minskar. Det är viktigt att sätta in behandling i tid för att bromsa utvecklingen av benskörhet och undvika frakturer. Vi lever allt längre och för att få ett så friskt liv som möjligt måste vi förstå att skelettet är ett av alla organ som måste tas om hand!

Text: Pia Hultkrantz
Foto: Therese Asplund

Läs mer om Sophiahemmet Sjukhus